Renoveringen af opgangene i vores to bygninger er startet. Det vil betyde, at beboerne på en etage vil blive pålagt begrænsninger den dag, gulvene skal poleres. Alle vil på forhånd blive kontaktet, oplyser bestyrelsesformand Birger Jensen.

Der er allerede hængt informations-sedler op i opgang 3, hvor det hele starter på tirsdag 5. februar.

Det var en fejlagtig voksbehandling med såkaldt pur, der for år tilbage ødelagde den flotte stenbelægning på trapper og resposer i ejendommen. Denne pur blev fjernet for syv år siden, men belægningen har siden været mat og trist. Men nu har bestyrelsen fundet frem til den rette behandling – efter rådgivning fra eksperter og ved kontakt til andre, som har opnået et godt resultat.

Det er firmaet Stonetreatment, der skal slibe, polere og imprægnere alle fire opgange. Et udvalg fra bestyrelsen har blandt andet besøgt Copenhagen Business School, der med godt resultat har fået udført denne behandling. 

Seks timer uden færdsel

Arbejdet starter i nr. 3 den 5. februar og forventes afsluttet i nr. 9 i starten af marts.

Det kommer til at foregå på denne måde, forklarer Birger Jensen:

Gulvene slibes og poleres én til to etager ad gangen. Efter poleringen skal gulvene hærde i seks timer. Og der er her, gulvene absolut IKKE må betrædes, så vidt muligt vil det være i tidsrummet klokken 9 til 15. Det vil sige, at beboerne på den pågældende etage ikke kan komme ind eller ud af lejlighederne mens hærdningen står på.

Alle andre dage kan man komme ind og ud af huset ved at tage elevatoren.

Bestyrelsen vil udarbejde en plan pr. etage, og forud vil alle beboerne på etagen blive kontaktet af enten viceværten eller en fra bestyrelsen. Den foreløbige imprægneringsplan for opgang nr. 3 gælder for 4. og 5. etage er aftalt til tirsdag den 5. februar for 4. sal og onsdag den 6. februar for 5. sal.

Hvis en beboer ved en fejl alligevel kommer til at træde på gulvet under hærdningen, så skal viceværten eller formand Birger Jensen straks kontaktes. I værste fald skal gulvet på den pågældende repos poleres om.

Mens arbejdet står på vil der blive opsat tydelige markeringer og skiltning.