Det ser ud til, at ejendomsskatten for ejerne på Langelinie Alle 3-9 vil blive sat ned.

En række beboere, men ikke alle, har fået brev fra SKAT om, at ejedomsvurderingen vil blive sat ned med 7,4 procent for de sidste fem år. Det sker efter advokat Thomas Booker fra LETT advokater på beboernes vegne har klaget over, at ejendomsvurderingen i årevis har været sat for højt.

Beboerne har kun fået delvist medhold i klagen, og Thomas Booker overvejer nu, om han vil anbefale at anke afgørelsen for at kunne få yderligere nedsættelse af ejendomsskatten.

Det er 80 ejere, der har valgt at lade Thomas Booker føre sagen. Men SKAT har – imod sædvane – valgt at afgøre sagen for alle beboere, uanset om de har klaget eller ej.

Et eksempel i kroner og øre

Formanden for ejerforeningen, Birger Jensen, har opstillet følgende eksempel:

Hvis grundværdien på din lejlighed er sat til 500.000 kr. i 2016, så vi den ændring, som SKAT har afgjort, medføre at den nye grundværdi bliver nedsat til 463.000 kr.

Vi betaler 3,4% af grundværdien i årlig grundskyld. Den nye grundskyld reduceres således fra 17.000 kr. til 15.742 kr. så du sparer med dette eksempel 1.258 kr årligt.

Advokaten skal have cirka halvdelen af besparelsen i honorar, så der bliver altså 629 kr. tilbage. For de foregående 4 år er reduktionen lidt mindre, men til gengæld vil der være mere at hente i årene fremover.

Birger Jensen udtrykker tilfredshed med, at SKAT så hurtigt har givet os delvist medhold i vores klager.

Den sorte plads

Det er Thomas Booker, der selv har henvendt sig med forslag om at klage over ejendomsvurderingen. Advokaten fører sagen efter princippet ‘no cure no pay’, det vil sige for egen regning, hvis sagen var tabt. Når ejerne nu vinder – i hvert fald delvist – så skal Thomas Booker have mellem 40 og 50 procent af besparelsen i honorar.

Vi har betalt for meget i ejendomsskat på grund af en fejl fra SKATs side allerede da ejendommen blev bygget. Dengang indregnede SKAT værdien af “den sorte plads”, der ligger mellem ejendommen og rundkørslen. Imidlertid er grunden under den sorte plads forurenet og må derfor ikke bebygges, hvilket tydeligt fremgår af en servitut på ejendommen.

Birger Jensen siger, at ejerne ikke skal foretage sig noget endnu – uanset om de har eller ikke har modtaget svar fra SKAT. Der bliver sendt yderligere information ud, hvis det besluttes at anbefale en anke.