Ejerne på Langelinie Alle 3-9 har i 17 år betalt for meget i ejendomsskat.

Det fremgår af en ny afgørelse fra Vurderingsankenævnet i København. Afgørelsen kan betyde, at ejerne på Langelinie Alle 3-9 kan få flere tusinde kroner tilbagebetalt i ejendomsskat og tillige fremover få en lavere ejendomsskat hvert år.

Det er advokat Thomas Booker fra Horten advokatselskab, der har ført en prøvesag for en enkelt af ejerne, nemlig ejerforeningens formand, Birger Jensen, Langelinie Alle 5. Og nu er Thomas Booker klar til at føre tilsvarede sager for de ejere, der vil være parat til at indgå en såkaldt no-cure-no-pay-aftale med ham. Det vil sige, at hvis man ikke får medhold i klagen, så skal man ikke betale, mens en vundet sag skal honoreres til advokaten med op til 40 procent af det sparede beløb.

16 millioner for meget

Sagen går helt tilbage til byggeriet af ejendommen i midten af 1990’erne. Dengang blev arealet for “Den Sorte Plads” foran nummer 3 indregnet i grundværdien, og det samme gjorde vejarealet Langelinie Alle.  Imidlertid må Den Sorte Plads ikke bebygges – jorden under belægningen er forurenet – og det fremgår af en servitut på ejendommen, som SKAT i første omgang valgte at se bort fra. Den samme fejl skete med vejarealet på alléen, som i 2008 blev overdraget til Københavns kommune, men SKAT indregnede alligevel vejen i ejendommens grundværdi. En tredje fejl er, at Københavns kommune først i 2017 sørgede for at overtagelsen af vejen blev tinglyst, selv om det reelt skete i 2007.

Nu har Vurderingsankenævnet nedsat grundværdien for hele ejendommen med godt 16 millioner kroner –  fra 54,7 millioner kroner til 38,2 millioner kroner. Den værdi skulle have været gældende allerede i 2011. Der er derfor betalt ´for meget i ejendomsskat siden da.

Fejlskøn i 17 år

Det fremgår af dokumenterne fra Ankenævnet, at den første fejlagtige vurdering skete i 2003. Altså for 17 år siden. Nye klagesager kan på grund af forældelsesfristerne “kun” føres tilbage til 2013, men det kan stadig betyde store beløb i tilbagebetaling.

I prøvesagen for Birger Jensen er grundværdien for hans lejlighed nedsat med 116.000 kroner – fra 481.900 kroner til 365.800 kroner. Der er således betalt et betydeligt beløb for meget i ejendomsskat.

Skat underkendt tre gange

SKAT har i to omgange måttet indrømme, at grundværdien for Langelinie Alle 3-9 har været sat for højt. I første omgang kom der en meget lille reduktion i ejendomsskatten i 2015 – læs her om afgørelsen. Men i 2017 blev grundværdien sat væsentligt ned på baggrund af de første klager fra ejerne. SKAT erkendte dengang, at bebyggelsesprocenten hidtil havde været beregnet for højt og satte på den baggrund grundværdien ned med 4,3 millioner  kroner – læs om den afgørelse her. og her.

Den nye klagesag handler om, at bebyggelsesprocenten stadig er sat for højt. Og det var ankenævnet givet os ret i.

4.000 kroner at spare i snit

Thomas Booker mener, at alle ejere på baggrund af prøvesagen kan få ejendomsskatten sat ned med virkning fra 2013. Grundværdien for den enkelte lejlighed opgøres efter fordelingstal – og det vil også gælde skattebesparelsen. Booker mener, at besparelsen i gennemsnit vil være cirka 4.000 kroner om året.

Når der senere holdes generalforsamling, vil Thomas Booker orientere om sagen og om mulighederne for at få sat ejendomsskatten ned.

Birger Jensen understreger, at ejerne med Vurderingsankenævnets afgørelse har vundet tre reduktioner i ejendomsværdien.
“Jeg vil anbefale alle at tilslutter sig søgsmålet om at få den for meget betalte ejendomsskat tilbagebetalt fra 2013 – endda med afsavnsrenter”, siger han.
Ejere, der ønsker at Thomas Booker skal føre ankesagen for dem, skal give en fuldmagt. Imidlertid har 76 ejere i 2015 allerede tilmeldt sig ankesagen, og de tilmeldinger gælder fortsat, men hvis lejligheden har skiftet ejer, så skal den nye ejer tilmelde sig også.  Nye ejere kan tilmelde sig ved at udfylde en fuldmagt, som kan ses her
Hele vurderingsankenævnets afgørelse kan læses her.