Nu bliver det endelig muligt at holde generalforsamling i Ejerforeningen Langelinie 3-9.

Det blive onsdag den 17. juni klokken 19 på Indiakaj 9, der er fælleslokale for Indiakaj/ Midtermolen. Man skal huske at melde sig til ved at lægge en seddel i postkassen til foreningens kontor i kælderen ved nummer 9 eller sende en mail til bestyrelsen@langelinie3-9.dk

Generalforsamlingen skulle egentlig være holdt i marts, men coronokrisen lukkede alt ned, og ejerforeningen måtte aflyse.

Bestyrelsen prioriterer meget højt at få gennemført generalforsamlingen inden sommerferien. Formanden, Birger Jensen, understreger, at vi højst må være 50 deltagere forsamlet, og derfor er adgangen begrænset til én person pr. lejlighed.

“Vi er opmærksomme på, at 50 personer ikke er tilstrækkeligt til, at alle lejligheder kan være repræsenteret, men vi mindes ikke tidligere at have været flere end 50 lejligheder til en generalforsamling, da en del undlader at komme eller lader sig repræsentere ved fuldmagt”, siger Birger Jensen.

Der er udsendt dagsorden til alle ejere med post.