Der er meget snak om personoplysninger og privatlivspolitik i øjeblikket. Hvem har hvilke oplysninger, og hvad bliver de brugt til? Ejerforeningen ønsker, at alle skal være trygge og føle sig ordentligt behandlet. Her beskrives kort de mest typiske eksempler på, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vi har oplysninger om dig fordi vi står for drift af E/F’s økonomi, sikkerhed og ejendommens vedligeholdelse. Vi har brug for dine oplysninger for at kunne opgøre dit forbrug og for at alle bidrager korrekt til E/F’s fælles drift. Vi har aftale med Dansk Forvaltningsselskab om at varetage det meste på E/F’s vegne. Gennem aftalen sikrer vi at persondataloven overholdes.

Vi har almindelige kontaktoplysninger på dig som navn, adresse, telefon, bankkonto og evt. e-mail. Og vi samler data om forbrug af varme og vand. Vi har ikke såkaldt personfølsomme data, som f.eks. race, religion, helbred, strafbare forhold. Kun i tilfælde af et retsligt behov (f.eks. erstatningskrav efter hærværk) vil vi skaffe nødvendige følsomme data.

Vi gemmer kun de oplysninger, som er nødvendige for driften af foreningen og ejendommen. Hvis de ikke længere er relevante, bliver de slettet, (senest efter 12 mdr). Vi beskytter elektroniske data med koder, fysisk arkiv med dobbelt låse og begrænser adgang til ”must have”.

Hele beskrivelsen af forvaltningen af persondata kan læses på hjemmesiden her

Ejerforeningens medlemmer kan læse databehandleraftalen under ”for beboere – med kode”  her