Advokat Thomas Booker fra LETT advokater vil prøve at få ejendomsbeskatningen på lejlighederne i ejendommen sat ned. Det redegjorde han for på ejerforeningens generalforsamling tidligere i marts.

Men for at det kan lade sig gøre skal hver enkelt ejer aflevere en fuldmagt til Thomas Booker. Mange gjorde det på generalforsamlingen, men nåede du det ikke – og vil du stadig være med – så skal du sende fuldmagten til Thomas inden 1. april. Fuldmagtsformularen ligger i det brev, du modtog samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Det er muligt at scanne fuldmagten og sende den som mail til thb@lett.dk. Hvis man ikke kan finde fuldmagten, kan man få mailet en ny ved henvendelse til samme mailadresse.

Sender du som ejer ikke en fuldmagt, så er du ikke omfattet af sagen mod SKAT. Dermed vil du heller ikke få del i den mulige tilbagebetaling.

Humlen er “den sorte plads”

Thomas Booker mener, at der er en meget stor mulighed for at ejendomsskatten kan blive sat ned for hver lejlighed flere år tilbage.

Det skyldes, at SKAT har indregnet værdien af “den sorte plads” ned til rundkørslen som en del af bebyggelses-arealet. Men det kan man ikke, for på grund af forurening kan der netop ikke bygges på “den sorte plads”. Et faktum, der er skrevet servitut på.

Det er Thomas Booker og LETT advokater, der i første omgang selv finansierer den tid, der skal bruges til at argumentere med SKAT. Hvis ejerne ikke får medhold, så kommer det altså ikke til at koste ejerne noget som helst. Hvis vi vinder sagen, så skal LETT-advokater have omkring 40 procent af det beløb, der betales tilbage.

Hvis vi ikke får medhold kan sagen ankes til Landsskatteretten. Det vil til den tid koste 400 kroner pr. lejlighed. Og hver enkelt skal så indover igen med en fuldmagt.