Vi har vundet sagen om for meget betalt grundskyld. I første omgang.

SKAT har sendt meddelelser ud til ejerne om, at grundværdien af ejendommen er blevet sat ned, og den for meget betalte grundskyld vil blive betalt tilbage.

Men der er formentlig mere at komme efter, vurderer advokat Thomas Booker, der fører sagen for ejerne på Langelinie Alle. Derfor anbefaler han at anke for en enkelt af ejerne. SÅ DERFOR:  foretag dig ikke noget endnu, råder formanden for ejerforeningen, Birger Jensen. Han er tilfreds med, at vi har fået delvist medhold i klagen.

“Vi skal prøve at gå efter advokatens anbefaling om yderligere nedsættelse. Ved kun at køre en enkelt sag, risikerer vi ikke noget. Og advokaten vurderer, at SKAT sandsynligvis vil vurdere alle ens, hvis sagen vindes,” fremfører Birger Jensen.

Prøvesag ankes

Bestyrelsens anbefalinger fremgår af denne meddelelse:

“Til ejerne vedr. klagesagen over ejendomsvurderingen

 Som I nok har opdaget, har SKAT nedsat grundværdien af vores ejendom. Det betyder, at ejendomsskatten bliver lavere fremadrettet, og at den for meget betalte grundskyld for årene 2013 og frem tilbagebetales. Vi har endnu ikke overblik over tilbagebetalingens størrelse.

 Der er imidlertid en rigtig god mulighed for, at vi kan få sat grundværdien yderligere ned. Dette har advokat Thomas Booker vurderet på baggrund af et svar fra Københavns Kommune, som har oplyst, at vores grund kan bebygges i væsentlig mindre omfang end SKAT har lagt til grund.

Vi anbefaler derfor, at sagen indbringes for Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten.

 Hvis alle sagerne skal indbringes for Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten vil det koste 400 kr. pr. sag (pr. ejerlejlighed). Bestyrelsen har derfor besluttet at indbringe (i hvert fald) 1 sag for Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten. Det kan klares med et klagegebyr på 400 kr.

 Det er dog ifølge advokaten vigtigt, at I alle gøres bekendt med, at selv hvis denne ene sag vindes, er der ingen garanti for, at alle kan få genoptages deres sag. Advokaten har oplyst, at det er meget sandsynligt, at SKAT vil genoptage alle sager, men at der ikke kan gives garantier. Hvis der ønskes fuld sikkerhed for at sagen kan genoptages, er det nødvendigt, at hver især indbetaler klagegebyret på 400 kr. til DLA Piper Denmark (tidl. LETT) på reg.nr. 2191 Kontonr. 0493 108 484. Husk at angive jr. 305000 + jeres navn og adresse. Det skal ske senest den 17. maj

I skal ikke foretage jer noget direkte over for Skat.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Thomas Booker, tlf. 31552405”

 10. maj 2017, Bestyrelsen”

No cure no pay

Det er advokat Thomas Booker selv, der har taget sagen om grundskylden op, efter en såkaldt ‘no cure, no pay’-model. Det vil sige, at han ikke skal have honorar, hvis sagen tabes. Men vindes den, skal han have ca. 50 pct. af tilbagebetalingen i salær.

Du kan læse tidligere artikler om grundskyldssagen her og her