Tips & Tricks

Tilkalkede blandingsbatterier

Hvis trykket i vandet falder i blandingsbatterierne eller temperaturen svinger meget, kan man selv afhjælpe problemet.

Bag batteriet, hvor rørføringen kommer ud af flisevæggen, sidder der en stophane på både det kolde og varme vand. Vandtilførslen afbrydes ved at dreje skruen 90 grader med en unbrako nøgle.

De to store omløbere på blandingsbatteriet løsnes og blandingsbatteriet skrues af (husk at lægge en klud mellem tang/skiftenøgle og omløbere for at undgå ridser i kromet)

Nu er der fri adgang til sierne (gummipakninger med net) De tages ud, renses/lægges i blød. Eddikesyre eller ren eddike kan med fordel anvendes.

Herefter monteres blandingsbatteriet igen med rensede sier. Eventuelt nye sier kan købes i VVS-butikker eller almindelige byggemarkeder.

Halogenspots i badeværelser

Det er konstateret, at flere har problemer med lamper, der går i badeværelset. Tit er det ikke pæren, der er noget galt med, men derimod sikringerne.

På selve lamperne står der påtrykt ”max. 50 watt”. Det kan dog ikke anbefales at anvende 50 watts pærer, idet sikringerne til lamperne er lige i underkanten til disse pærer pga. varmeudviklingen i lampen.

Derfor anbefales det, at anvende pærer på 35 watt/12 volt. Der er stadig rigeligt lys med 35 watt pærer.

Skal der skiftes sikringer, så sidder sikringerne i skabet i badeværelset, enten under vasken eller i et højskab. I nogle lejligheder sidder der i forbindelse med sikringsboksen også en lille termosikring, som slår ud ved for stor varmeudvikling. Efter et stykke til kan den igen genindkobles.

Vinduer og dørtelefoner

Sådan justerer og tætner du vinduerTip vinduer

 

Dørtelefonen betjenes med din mobiltelefon. Kontakt viceværten for at få indstillet dørtelefonen til din egen mobil eller smartphone. Viceværten viser dig også hvordan det virker.

 

 

Check dine blandingsbatterier!

Bestyrelsen opfordrer alle til at vedligeholde egne vandhaner og blandingsbatterier. I en længere periode måtte en beboer i nr. 7 undvære varmt vand, fordi udskiftning og vedligeholdelse i de underliggende lejligheder ikke var foretaget. Af samme grund har en anden af beboerne måtte betale en ekstra regning på 5.000 kr. for vand. Vandet var simpelthen cirkuleret rundt i det defekte blandingsbatteri. Vores håndværkerfirma, Bravida, anbefaler fire mærker, som firmaet har færrest udkald til. Det er:

www.grohe.dk

www.hansgrohe.dk

www.borma.dk

www.fmmattsson.dk

 

Inde i din lejlighed… når og hvis

De enkelte ejere kan ikke foretage bygningsændringer, der ligger uden for lejligheden. Ændringer inden for i lejligheden forudsætter de nødvendige godkendelser fra kommunen.  Bærende vægge må ikke nedrives. Det er ejernes ansvar, at deres håndværkere ikke opstiller maskiner og materialer på gangen. Hoveddørens farve skal bibeholdes. Husets træværk (penthouselejlighederne) skal forblive ubehandlet.

I forbindelse med udskiftning eller reparationer af vandinstallationer, herunder cisterner, vandhaner mv., er det ofte nødvendigt at lukke for vandet til en lejlighed. I type 9, 10 og 11 foregår dette i aflåste rum, som viceværten har nøgle til. Derfor bør man i god tid meddele viceværten, hvad man påtænker at gøre. Herefter træffes de nødvendige forholdsregler, så generne for de øvrige beboere bliver mindst mulige.

NB! Det er ikke tilladt selv at udføre reparationer og udskiftninger på f.eks. vand- og elinstallationer. Der skal bruges autoriserede håndværkere, og det vil være praktisk at benytte de håndværkere, der er fast knyttet til ejendommen. Se listen i folderen ”Nyttige telefonnumre”. Ejerforeningen kan i givne situationer få behov for adgang til de elektriske installationer. Hvis adgang til målerne ikke kan opnås, vil ejeren blive pålagt udgiften for ekstraudkald af håndværker.

Lodrette og vandrette rør

Tommelfingerreglen er, at alle lodrette rør hører under Ejerforeningens ansvar. Vandrette rør hører derimod under den enkelte lejligheds-ejers ansvar, og reparationer af sådanne påhviler derfor den enkelte ejer.

 

Lugtgener fra afløb

Lugtgener er et regelmæssigt problem, især i brusenicherne. Det kan ofte afhjælpes ved at rense og spule vand direkte ned i afløbet.

Ingen separat udsugning

Ejendommen har fælles udsugningssystem fra alle lejligheder og badeværelser.

I forbindelse med modernisering af køkken er det ikke tilladt at installere eget udsugningsanlæg (emhætte) med motor. Ved brand kan ilden brede sig denne vej. Private installationer kan også forårsage overtryk i rørene og medføre lugtgener i andre lejligheder.

I nødstilfælde

Skader på ejendommen, som hører under Ejerforeningen, bedes meddelt administrator, viceværten eller bestyrelsen.

Hvis man rekvirerer håndværkere uden akut grund, eller til arbejde, der ikke vedrører eller er forhåndsgodkendt af Ejerforeningen, påhviler betalingen af regningen én selv.