Liste over anbefalede håndværkere, som ejerforeningen bruger

Skader på ejendommen, som hører under Ejerforeningen, bedes meddelt bestyrelsen.

Det skal understreges, at :

Hvis man rekvirerer håndværkere uden akut grund, eller til arbejde, der ikke vedrører eller er forhåndsgodkendt af Ejerforeningen, påhviler betalingen én selv.

Se også ejendommens husorden og hjemmesiden www.langelinie3-9.dk (password til ejere udleveres ved henvendelse til formanden eller webmaster).

Vicevært

Per Hansen · Tlf.: 20 10 04 57 · E-mail: vicevaert.langelinie@gmail.com · Telefontid: Mandag-onsdag-fredag 9-12

Der kan lægges besked til viceværten i brevkassen udenfor ejendomskontoret i P-kælderen eller på mail til vicevaert.langelinie@gmail.com . Besked kan også indtales på telefonsvareren.

 

Elforsyning Ved strømsvigt kontroller sikringer samt HPFI-relæ og tal evt. med naboen inden henvendelse til reparatør. Ved stop på køl/frys kontroller om kontakterne i skabet til køl/frys er tændt. Elektriker Preben Aisen Aps Tlf. 35 37 69 90 

eller

Elstyrken Tlf. 70 70 71 71

Varme/gas  og  vand/VVS Nordly VVS aps Tlf. 40 50 17 24

 

Låsesmed Københavns Låsekompagni – Holbergsgade 11, 1057 København K. i Hjemmeside: www.kbhlaasekompagni.dk / E-mail: klk@besked.com Tlf. 40 631 631 Nødvendig kode ved nøgle-bestilling fås hos viceværten.

Glarmester Thomas Andersen  E-mail: info@andersenbyggeservice.dk Tlf. 48 39 22 10
Originale vinduer/indvendige persienner H. S. Hansen E-mail: hsh@hsh.dk Tlf. 96 75 11 00

Antenne Ved signalsvigt kontroller fjernsyn og kontakt naboen inden henvendelse til reparatør. YouSee Kundeservice · www.yousee.dk Tlf. 7070 4040

Maler Vestegnens Malermester Peter Sølling Tlf. 36 16 72 05 eller 40 13 72 02

Gulvafslibning Bings Gulvservice v/ Heino Christensen  Tlf. 40 40 36 47

eller

JTP-Gulve v/ John Bidstrup Tlf. 21 68 46 96