Liste over anbefalede håndværkere, som ejerforeningen bruger

Fra_Pramrenden_2005

 

Skader på ejendommen, som hører under Ejerforeningen, bedes meddelt bestyrelsen.

 

Det skal understreges, at :

Hvis man rekvirerer håndværkere uden akut grund, eller til arbejde, der ikke vedrører eller er forhåndsgodkendt af Ejerforeningen, påhviler betalingen én selv.

Se også ejendommens husorden og hjemmesiden www.langelinie3-9.dk (password til ejere udleveres ved henvendelse til formanden eller webmaster).

 

Vicevært

Frank Schultz · Tlf.: 20 10 04 57 · E-mail: vicevaert@langelinie3-9.dk · Telefontid: Mandag-onsdag-fredag 9-12

Der kan lægges besked til viceværten i brevkassen udenfor ejendomskontoret i P-kælderen eller på mail til vicevaert@langelinie3-9.dk . Besked kan også indtales på telefonsvareren.

 

Se håndværkerlisten som PDF her

Logo-Langelinie-alle-150-150

Elforsyning

Ved strømsvigt kontroller sikringer samt HPFI-relæ og tal evt. med naboen inden henvendelse til reparatør.

Ved stop på køl/frys kontroller om kontakterne i skabet til køl/frys er tændt.

Elektriker

Preben Aisen Aps

Tlf. 35 37 69 90 eller 40 34 69 90

eller

Elstyrken

Tlf. 70 70 71 71

Varme/gas  og  vand/VVS

Engelgaar VVS Teknik a/s

Tlf. 36 70 21 26

eller

Henrik W Hansen VVS · Englandsvej 358 – bygning 4

Tlf. 70 70 15 35 eller

Akut 24/7 : 53 73 17 00

Låsesmed

Københavns Låsekompagni

E-mail: klk@besked.com

Tlf. 40 631 631
Nødvendig kode ved nøgle-bestilling fås hos viceværten.

 

Glarmester

Kim AndersenRandersgade 2-4, 2100 København Ø

E-mail: glarmester@kimandersen.dk

Tlf. 35380712

 

Antenne

Ved signalsvigt kontroller fjernsyn og kontakt naboen inden henvendelse til reparatør.

YouSee Kundeservice · www.yousee.dk

Tlf. 7070 4040

Maler

Vestegnens Malermester Peter Sølling

Tlf. 36 16 72 05 eller 40 13 72 02

Gulvafslibning

Bings Gulvservice v/ Heino Christensen 

Tlf. 40 40 36 47

eller

JTP-Gulve v/ John Bidstrup

Tlf. 21 68 46 96