Liste over anbefalede håndværkere, som ejerforeningen bruger

Skader på ejendommen, som hører under Ejerforeningen, bedes meddelt bestyrelsen.

Det skal understreges, at :

Hvis man rekvirerer håndværkere uden akut grund, eller til arbejde, der ikke vedrører eller er forhåndsgodkendt af Ejerforeningen, påhviler betalingen én selv.

Se også ejendommens husorden og hjemmesiden www.langelinie3-9.dk (password til ejere udleveres ved henvendelse til formanden eller webmaster).

Vicevært

Per Hansen · Tlf.: 20 10 04 57 · E-mail: vicevaert@langelinie3-9.dk · Telefontid: Mandag-onsdag-fredag 9-12

Der kan lægges besked til viceværten i brevkassen udenfor ejendomskontoret i P-kælderen eller på mail til vicevaert@langelinie3-9.dk . Besked kan også indtales på telefonsvareren.

 

Elforsyning Ved strømsvigt kontroller sikringer samt HPFI-relæ og tal evt. med naboen inden henvendelse til reparatør. Ved stop på køl/frys kontroller om kontakterne i skabet til køl/frys er tændt. Elektriker Preben Aisen Aps Tlf. 35 37 69 90 eller 40 34 69 90

eller

Elstyrken Tlf. 70 70 71 71 Varme/gas  og  vand/VVS Engelgaar VVS Teknik a/s Tlf. 36 70 21 26

eller

Henrik W Hansen VVS · Englandsvej 358 – bygning 4 Tlf. 70 70 15 35 eller Akut 24/7 : 53 73 17 00

Låsesmed Københavns Låsekompagni E-mail: klk@besked.com Tlf. 40 631 631 Nødvendig kode ved nøgle-bestilling fås hos viceværten.   Glarmester Thomas Andersen  E-mail: info@andersenbyggeservice.dk Tlf. 48 39 22 10 Antenne Ved signalsvigt kontroller fjernsyn og kontakt naboen inden henvendelse til reparatør. YouSee Kundeservice · www.yousee.dk Tlf. 7070 4040

Maler Vestegnens Malermester Peter Sølling Tlf. 36 16 72 05 eller 40 13 72 02 Gulvafslibning Bings Gulvservice v/ Heino Christensen  Tlf. 40 40 36 47

eller

JTP-Gulve v/ John Bidstrup Tlf. 21 68 46 96