Nyheder fra ejerforeningen

Karberghus har købt Langelinieskuret af Proark

Karberghus har købt Langelinieskuret af Proark

Langelinieskuret, dvs. det næsten 350 meter lange skur i to etager er blevet købt af Karberghus. Skuret er en del af Frihavnen, der i 1890erne gjorde København rigere på industrianlæg, - det anvendtes til opbevaring af gods, deraf navnet. Karberghus er et gammelt...

Endelig får vi cykelsti på Indiakaj

Endelig får vi cykelsti på Indiakaj

Anlægsarbejdet for Cykelstien på Indiakaj startede 8. september og varer godt 3 måneder. Vi ser meget frem til afslutningen på projektet, som vi startede på i 2015, hvor kommunens forvaltning umiddelbart ikke anså ønsket for realistisk. Først da vi i 2016 via Dansk...

K U L T U R A R R A N G E M E N T

K U L T U R A R R A N G E M E N T

Guidet tur “Fra Toldboden til Jutlandia” I lighed med tidligere år har Sdr. Frihavnsudvalget igen i år taget initiativ til et kulturarrangement. Den 1. oktober kl.16:30 vil arrangementet bestå i en gåtur med start fra Toldboden ved de 2 små pavilloner til mindesmærket...

Langeliniekaj renoveres

Langeliniekaj renoveres

Københavns kommune har besluttet, at det fra foråret 2023 skal være muligt at levere landstrøm til krydstogtskibene. Dette arbejde er nu i gang. Det gamle bolværk er fra 1935 og trænger til en renovering. Samtidig skal kajen udvides med en meter for at give plads til...

Bus 27 og Sløjfen – igen-igen

Bus 27 og Sløjfen – igen-igen

Bus 27 får igen endestation ved Sløjfen fra den 29. marts og i en periode på ca. 4 måneder. Årsagen er, at bussen nu skal kunne vende på selve Oslo Plads og ikke længere tage omvejen af sidegaderne Nord for pladsen. Busserne har for ofte været forhindret i at svinge...

Nyt fra Grundejerforeningen

Nyt fra Grundejerforeningen

Der har i vinterens løb været dykkere i vandet i Indre Bassin. Dykkerne blev sendt ned for at se, i hvilken tilstand molerne befinder sig i under vandet. Når resultatet foreligger, vil udbedringer blive sat i gang, naturligvis først efter en drøftelse i Bestyrelsen....

Hjemmesidens nye struktur

Hjemmesidens nye struktur

Som vi tidligere har fortalt, skal hjemmesiden moderniseres bl.a. ved at blive delt i to dele. En intern del for beboerne opdelt i ejere og lejere og en ekstern, som henvender sig til alle andre: naboerne, tidligere eller potentielle beboere. Metoden med en særlig...

Besøg på Frihedsmuseet

foto Birger Jensen Det var et hold spørgelystne beboere fra Sdr. Frihavn, som onsdag den 21. oktober fik en eksklusiv, guidet rundvisning gennem det nye Frihedsmuseum. Museet nedbrændte som bekendt totalt i 2013, mens det lykkedes at redde en stor del af de historiske...

Bus 27 tilbage til Sløjfen

Efter kun godt 3 måneder med endestation på Oslo plads er Bus 27 tilbage med Sløjfen som endestation. Årsagen er vejarbejde, som vil vare frem til 28. januar 2021. Vi må i de næste 3½ måned atter leve med den store afstand til især metro og bus 23. Fotos: Birger...

Langelinie friholdes for tekniske anløb

Langelinie friholdes for tekniske anløb

Der kommer ikke krydstogtskibe til Langelinie i år. Hverken med eller uden passagerer. ”Krydstogtsæson 2020 er helt lukket,” siger krydstogtchef i Copenhagen Malmø Port (CMP), Henrik Ahlqvist, i et skriftligt svar via sin pressechef. ”Vi er fuldstændig afhængige af,...

Miljøhavfruer på Langelinie

Miljøhavfruer på Langelinie

Mens sommervarmen var på sit højeste i begyndelsen af august mødte Haimin og Marianne Wung-Sung et par miljøhavfruer på Langelinie. De var i fuld gang med at samle skrald og ikke mindst det plasticaffald, der ligger og flyder i vandkanten. De to unge kvinder havde...

Koncert i opgangene

Koncert i opgangene

Når kulturinstitutioner, teatre og koncertsale er coronalukkede, så må kunsten komme til publikum. Det er nogenlunde sådan, filosofien er for to unge musikstuderende, der holder opgangs-koncerter i Københavnsområdet. Operasanger Josefine Weber Hansen og violinist...

FÅ NYHEDER I DIN INDBOKS