Nyheder fra ejerforeningen

Første spadestik til landstrømsanlæg

I dag den 8. maj blev det første spadestik taget til det nye landstrømsanlæg i Nordhavn. Anlægget skal forsyne krydstogtskibene med grøn strøm fra såvel Langelinie som Oceankaj. Det er over 10 år siden, at vi her på Langelinie begyndte at forlange landstrøm. Et stort...

Landstrøm til Krydstogtskibe forsinkes igen

Landstrøm til Krydstogtskibe forsinkes igen

By&Havn har netop annulleret et igangværende udbud for anlæggelse af landstrømsanlæg til Krydstogtskibe. Dermed går der nok yderligere et år, før vi får renere luft ved Langelinie. Historikken er, at EU i 2014 vedtog et direktiv som forlanger, at havnene i Europa...

25 år på Langelinie Allé 3-9

25 år på Langelinie Allé 3-9

Den 1. april 1997 stod begge vore markante, røde bygninger færdige til indflytning, i første omgang som lejeboliger, administreret af bygherren, PFA. Der var rift om de attraktive boliger, og Dahlerups fredede pakhus lagde rum til de ivrigste fremtidige beboere, som...

Langelinie – Monumenter og mindetavler

Langelinie – Monumenter og mindetavler

Langelinie blev oprindeligt anlagt som en del af Kastellets fæstningsværk og var som sådan ikke et frit tilgængeligt område, før strækningen blev åbnet for offentligheden i 1848. Nu kunne Københavnerne endelig promenere langs vandet helt ud til Svanemøllen. Men det...

Bus 27 kører igen til Oslo Plads

Bus 27 kører igen til Oslo Plads

Nu er vejarbejdet ved Oslo plads tilendebragt og Movia har testet en nykonstrueret U-vending ved Kristianiagade/Stockholmsgade, så bussen undgår besværet med at skulle rundt via sidegaderne. Testen gik rigtig godt, så fra torsdag den 4. november sløjfes "Sløjfen" igen...

Karberghus har købt Langelinieskuret af Proark

Karberghus har købt Langelinieskuret af Proark

Langelinieskuret, dvs. det næsten 350 meter lange skur i to etager er blevet købt af Karberghus. Skuret er en del af Frihavnen, der i 1890erne gjorde København rigere på industrianlæg, - det anvendtes til opbevaring af gods, deraf navnet. Karberghus er et gammelt...

Endelig får vi cykelsti på Indiakaj

Endelig får vi cykelsti på Indiakaj

Anlægsarbejdet for Cykelstien på Indiakaj startede 8. september og varer godt 3 måneder. Vi ser meget frem til afslutningen på projektet, som vi startede på i 2015, hvor kommunens forvaltning umiddelbart ikke anså ønsket for realistisk. Først da vi i 2016 via Dansk...

K U L T U R A R R A N G E M E N T

K U L T U R A R R A N G E M E N T

Guidet tur “Fra Toldboden til Jutlandia” I lighed med tidligere år har Sdr. Frihavnsudvalget igen i år taget initiativ til et kulturarrangement. Den 1. oktober kl.16:30 vil arrangementet bestå i en gåtur med start fra Toldboden ved de 2 små pavilloner til mindesmærket...

Langeliniekaj renoveres

Langeliniekaj renoveres

Københavns kommune har besluttet, at det fra foråret 2023 skal være muligt at levere landstrøm til krydstogtskibene. Dette arbejde er nu i gang. Det gamle bolværk er fra 1935 og trænger til en renovering. Samtidig skal kajen udvides med en meter for at give plads til...