Langfredag d. 30. marts, mens Dannebrogsflagene på Langelinie i anledning af påsken var hejst på halv stang, anløb 2018-sæsonens første krydstogtsskib til Langeliniekajen.

Det var ”Astoria”, der lagde til kaj yderst på Langeliniemolen og sejlede videre mod Aalborg samme aften.

Dermed var der taget hul på sæsonen lidt tidligere end normalt. Næste krydstogtsskib anløber således først den 14. april. Det er ”Aida Cara”, der ankommer fra Göteborg. To dage efter er ”Astoria” tilbage.

176 anløb på Langelinie

Sæsonen betyder i øvrigt rekord i antallet af krydstogtspassagerer til Københavns Havn – fordelt på fire anløbssteder: Langelinie, Nordhavn (Levantkaj), Ndr. Toldbod og de nye terminaler ved Oceankaj yderst i Nordhavn.

Sammenlagt ankommer 875.000 passagerer til København på denne måde mod 825.000 i 2017. Det er en stigning på 6 pct. Men det er ikke alle tiders rekord i antallet af anløb, selvom det er lidt flere end i fjor. Det hænger sammen med, at skibene bliver større og større og at de mindre, omkostningstunge og mere forurenende skibe, udfases. I 2018 bliver der 346 anløb, heraf alene 176 og altså halvdelen ved Langelinie. Af dem er de 23 såkaldte turnaround-skibe. Det vil sige, at Langelinie og København er start-og slutdestination for togtet.

12 anløb på én weekend

Sæsonen tager for alvor fart op til pinse. Fredag d. 18. maj anløber 6 skibe kajpladser og terminaler i Københavns Havn.  I juni kommer der 7 skibe lørdag d. 20. juni. Sæsonen topper i weekenden 21.juli-22.juli med i alt 12 anløb henover weekenden, deraf de 8 alene om lørdagen. Sidste store krydstogtsdage i år bliver 29.august-30. august, hvor der anløber 11 skibe.  På Langelinie anvises de ældste skibe en plads længst ude på kajen.

Højsæsonen 2018 slutter d. 31. oktober. Derefter lukkes porte og terminaler, indtil det første af 9 juleskibe anløber København og Langelinie d. 1. december.

Rederier og kaptajner modtager et støjbrev fra CMP om begrænsning af støj og musik m.m., mens skibene ligger til kaj.

Copenhagen Malmø Port’s terminalmanager, Verner B. Hansen, siger til hjemmesiden: ”Vi glæder os til en travl sæson 2018”.