Ny og billigere glarmester

Bestyrelsen har i længere tid arbejdet på at finde en alternativ glarmester. Flere beboere har klaget over, at HS Hansen vinduer, der har opsat termoruderne i huset, er alt for dyre. Det gælder f.eks. ved udskiftning af snore til de indvendige persienner. Det er ny...

Nyt bestyrelsesmedlem

Birger Jensen er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen. Han afløser Thorleif Blok, som på et ekstraordinært bestyrelsesmøde meddelte, at han ønskede at fratræde som bestyrelsesmedlem. Blok stiller sig dog til rådighed som suppleant og overtager indtil...

Generalforsamling og YouSee info

Den årlige generalforsamling i Ejerforeningen er allerede nu fastlagt til torsdag den 21. marts 2013 kl. 19 i Fælleshuset, Langelinie Allé 4. Den tidlige fastsættelse sker for at så mange som muligt kan reservere aftenen. Dagsordenen følger foreningens vedtægter....

156 krydstogtsskibe på vej til Langelinie

Krydstogtsæsonen er startet, og i år vil 156 krydstogtsskibe lægge til kaj ved Langelinie i denne sæson. Det er flere end nogensinde. I alt 376 krydstogtsskibe anløber København i en sæson, der også er længere end den plejer. De øvrige skibe lægger til kaj i Frihavnen...