Generalforsamling og YouSee info

Den årlige generalforsamling i Ejerforeningen er allerede nu fastlagt til torsdag den 21. marts 2013 kl. 19 i Fælleshuset, Langelinie Allé 4. Den tidlige fastsættelse sker for at så mange som muligt kan reservere aftenen. Dagsordenen følger foreningens vedtægter....

Udskiftning og reparation af vinduer

Ejerforeningens bestyrelse lægger vægt på at sikre ejendommens ensartethed i dens ydre fremtræden. Derfor er det vigtigt, at vinduer af samme type og indfarvning erstatter de gamle i takt med nødvendig udskiftning. Bestyrelsen har indgået en aftale med den oprindelige...