Nyt om ejerforeningens YouSee-aftale

Du ved sikkert at du betaler TV grundpakken via fællesudgifterne, men ved du også, at du kan få andre ydelser fra YouSee med rabat? Grundpakken, som giver adgang til DR programmerne samt til TV2, TV3, kanal 5 mv. koster i 2014 120 kr. pr. måned som betales via...

Formand og næstformand fortsætter – lidt endnu

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 21. marts i fuld enighed gen-konstitueret Ejerforeningens formandsskab. Det betyder at den hidtidige formand, Svend Poulsen, og næstformanden, Kjeld Hammer, fortsætter. Konstitueringen gælder dog kun til 1. oktober 2013,...

Svend Poulsen tilbage som formand

Ejerforeningen har fået ny formand. Efter tre år som formand er Erik C. Møller fraflyttet ejendommen. Han har lejet sin lejlighed ud i nogle år med den hensigt at flytte tilbage I hans sted har bestyrelsen valgt en gammel kending, nemlig Svend Poulsen, til formand....