Nedsat kontingent til grundejerforeningen

Det bliver fremover billigere for ejerforeningen Langelinie Alle 3-9 at være medlem af grundejerforeningen på Langelinie Alle. På grundejerforeningens generalforsamling ønskede ejerforeningerne på alleen at få nedsat kontingentet markant, da grundejerforeningens...

Jordkørsel fra Spidsen

Byggeriet af det nye kontorbyggeri på Langeliniespidsen er i gang. Det betyder livlig lastbiltrafik til at få kørt overskydende jord væk. Ejerforeningens Jens Lillelund og Hanne Markussen fra Langelinie Alle 25-29 har forhandlet med ATP Ejendommes adm. direktør...

Ny formand for Grundejerforeningen

Grundejerforeningen Langelinie Alle skal have ny formand. Det har hidtil været ATP, der har siddet på formandsposten, mens ”vores” repræsentant, Jens Lillelund, er næstformand. Den hidtidige formand, Lars Winther, er fratrådt ATP Ejendomme efter gensidig aftale. Ny...

Nyt fra Grundejerforeningen

Støjende lastbiler. Forurenende krydstogtsskibe. Vedligeholdelse af Alleen. Støj fra DFDS. Emnerne er mangfoldige på møderne i den “store” Grundejerforening for Langelinie Alle. Ejerforeningens Jens Lillelund er næstformand i Grundejerforeningen. Han...