Nyt fra Grundejerforeningen

Nyt fra Grundejerforeningen

Der har i vinterens løb været dykkere i vandet i Indre Bassin. Dykkerne blev sendt ned for at se, i hvilken tilstand molerne befinder sig i under vandet. Når resultatet foreligger, vil udbedringer blive sat i gang, naturligvis først efter en drøftelse i Bestyrelsen....