Generalforsamling og YouSee info

Den årlige generalforsamling i Ejerforeningen er allerede nu fastlagt til torsdag den 21. marts 2013 kl. 19 i Fælleshuset, Langelinie Allé 4. Den tidlige fastsættelse sker for at så mange som muligt kan reservere aftenen. Dagsordenen følger foreningens vedtægter....

Kabel-tv stiger

Det bliver dyrere at se fjernsyn. Kabel-tv til Langelinie Alle 3-9 leveres af You See, og udgifterne til basispakken opkræves via fællesudgifterne. You See har meddelt, at afgiften for basispakken stiger. Derfor har bestyrelsen besluttet at sætte prisen på tv i...