Generalforsamling og YouSee info

Den årlige generalforsamling i Ejerforeningen er allerede nu fastlagt til torsdag den 21. marts 2013 kl. 19 i Fælleshuset, Langelinie Allé 4. Den tidlige fastsættelse sker for at så mange som muligt kan reservere aftenen. Dagsordenen følger foreningens vedtægter....

Ekstraordinær generalforsamling

  Tirsdag den 10. April kl. 18 i ejendomskontoret. Af formelle grunde skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling for at få gennemført de nye vedtægter . På den ordinære generalforsamling var der enstemmig tilslutning til alle de nye ændringer, MEN der var...

Generalforsamling 15. marts

Ejerforeningen Langelinie Alle 3-9 holder den årlige generalforsamling i Fælleshuset Langelinie Alle 4.  Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19. Indkaldelse med dagsordenen vil som sædvanligt blive sendt ud med brev til alle ejerne til deres privatadresser. Det vil ske i...