Vedligeholdelses-arbejde i ejendommen

Vicevært Frank Schultz, der tiltrådte 1. marts i år, har ved siden af sit vicevært-arbejde udført en række større vedligeholdelses-arbejder på ejendommen efter aftale med bestyrelsen. De første 10 måneder af hans ansættelse er følgende vedligeholdelsesarbejder udført:...

Varme-følere på ejendommens fælles-radiatorer

For at undgå varmespild og spare på ejendommens fælles-varme har Ejerforeningens bestyrelse besluttet at montere følerelementer på radiatorerne i de fire opgange samt i kældergangene ved opbevaringsrummene. Følerne, som også anvendes i forskellige institutioner,...

Støjgene fjernet

Ventilationsanlægget i Promenadebygningen mod Øresund har i flere måneder støjet kraftigt i aften- og nattetimerne. Ejerforeningens repræsentant i den fælles grundejerforening, Jens Lillelund, har taget problemet op med bygningens ejere. De svarede, at de lige selv...

Nye nødkaldsanlæg i elevatorer

Nødkaldsanlæggene i elevatorerne fungerer ikke som de skal. Nye telefoner vil snarest blive installeret. Ved udskiftningen går vi fra fastnettelefoner til mobiltelefoner i nødkaldsanlægget. (KjH)

Ny administrator

Bestyrelsen har besluttet at opsige samarbejdet med vores administrator, Dan-Ejendomme, og har i stedet skrevet kontrakt med Dansk Forvaltningsselskab A/S i Gentofte. Vi har igen konstateret, at Dan-Ejendomme fortsat betaler regninger uden vor accept og ikke retter...