Generalforsamling og YouSee info

Den årlige generalforsamling i Ejerforeningen er allerede nu fastlagt til torsdag den 21. marts 2013 kl. 19 i Fælleshuset, Langelinie Allé 4. Den tidlige fastsættelse sker for at så mange som muligt kan reservere aftenen. Dagsordenen følger foreningens vedtægter....

De nye vedtægter enstemmigt vedtaget

De nye vedtægter blev vedtaget enstemmigt på den ekstra generalforsamling den 10. april. Der var mødt 15 op til den ekstra generalforsamling, men der var ingen debat. Den foregik på den ordinære generalforsamling den 15. marts. Her var der bl.a. kritik af, at...

Generalforsamling 15. marts

Ejerforeningen Langelinie Alle 3-9 holder den årlige generalforsamling i Fælleshuset Langelinie Alle 4.  Torsdag den 15. marts 2012 kl. 19. Indkaldelse med dagsordenen vil som sædvanligt blive sendt ud med brev til alle ejerne til deres privatadresser. Det vil ske i...

Vedtægterne revideres

Et udvalg under ejerforeningens bestyrelse er i gang med at revidere foreningens vedtægter. Nogle bestemmelser trænger til en sproglig opstramning, andre er tankegods fra ejendomme, der ikke kan sammenlignes med vores, og atter andre paragraffer skal bare tilpasses...