Den 1. april 1997 stod begge vore markante, røde bygninger færdige til indflytning, i første omgang som lejeboliger, administreret af bygherren, PFA.

Der var rift om de attraktive boliger, og Dahlerups fredede pakhus lagde rum til de ivrigste fremtidige beboere, som ventede i kø på at blive skrevet op til ønskeboligen. De ganske anselige priser gjorde dog, at det trods alt blev svært at udleje det hele, og PFA måtte flere gange yde rabat på de høje huslejer for at få kontrakterne i hus.

Men fra 2004 startede salget af boligerne som ejerlejligheder, og bebyggelsens Ejerforening blev stiftet med nu afdøde Svend Poulsen som mangeårig formand.

Vi bor på et sted, der i løbet af bare 130 år på gennemgribende vis har skiftet udseende og funktion hele to gange. Fra 1890’ernes travle Frihavn til 1990’ernes nye, attraktive bolig- og erhvervskvarter, placeret i et af byens smukkeste områder.

Når solen står op over Trekroner, eller man i skumringen kan se kajakkerne glide stille over vandet i Østbassinet, bliver det tydeligt, at vi bor et ganske privilegeret sted.

Langelinie Allé 3-9 er et både smukt og trygt sted at bo. Derfor værner vi om vores bebyggelse og fokuserer på optimal vedligeholdelse og nye tiltag, som kan opdatere vore ejendomme i forhold til tidens udfordringer, bl.a. energibesparelser, klimasikring og senest installation af ladere til beboernes elbiler i kælderen.

Samtidig følger vi nøje med i udviklingen af vores nærområde, hvor vi er repræsenteret i Sdr. Frihavnsudvalget og Grundejerforeningen Langelinie Allé. Etableringen af cykelstien på India Kaj og det kommende anlæg af landstrøm til krydstogtskibene på kajen er vigtige tiltag for vores trafiksikkerhed samt for en renere luft og mindre støj i vores miljø. På ønskelisten er bl.a. et fremtidigt stoppested for Havnebussen ved Isbjørnen.

Langelinieskuret – den lange bygning under promenaden – som i de senere år med vekslende held har huset forskellige butikker og outlets, er nu solgt til Karberghus og står foran en gennemgribende renovering, der forhåbentlig vil give nyt liv til det maritime miljø med attraktive forretninger og serveringssteder, som kan tiltrække både udenlandske turister og et godt dansk publikum.

Og på lidt længere sigt, har man jo lov at drømme om f.eks. fossilfrie vandflyvere, grøn sedum-beplantning på taget, et dige og flere klapsluser til sikring af byen mod stormflod i stedet for Lynetteholm, en velvalgt skulptur på ”den sorte firkant” mellem broerne over Pramrenden og måske en tunnelforbindelse for cykler fra Toldboden til Refshaleøen.     Kun fantasien sætter grænser!

I forbindelse med 20-års jubilæet skrev både Kjeld Hammer og Birger Jensen indlæg om historien bag vores huse og omgivelser, og disse tekster er stadig tilgængelige på vores hjemmeside.

Denne gang har vi valgt at læse videre i historien ved at sætte fokus på de mange monumenter i vores fantastiske område med artiklen ”Langelinie – Monumenter og mindetavler”.

Den 1. april 2022 Bestyrelsen