Ejerforeningens bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen i marts. På mødet tirsdag den 10. april kom så turen til fordeling af de mange arbejdsopgaver, der er forbundet med at varetage ejendommens daglige drift og beboernes interesser i almindelighed.

Til dette formål blev der nedsat ikke færre end 28 underudvalg. Det er flere end nogensinde. Til gengæld er der nu ialt 10 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter involveret i arbejdet.