Den nye terrasse på taget af nr. 3-5 reducerer vægten på taget med ikke mindre end 50 tons!
Før lå der et tykt lag grus under de gamle betonfliser. Begge dele er nu fjernet og vil i løbet af marts blive erstattet af italiensk-producerede keramiske fliser, der ligger på såkaldte flise-fødder. Det reducerer vægten pr. kvadratmeter fra 350 kg. til kun 50 kg. Med er fliseareal på ca. 165 kvm. svarer det til en reduktion af vægten på 50 tons oven på huset. 50 tons modsvarer nogenlunde vægten af to pænt store turistbusser, der altså ikke længere ”hviler” på hustaget.
Da betonfliser og grus var fjernet åbenbaredes (endnu) en mærkværdighed i konstruktionen, der hidrører fra husets opførelse i 1996-1997. På det gamle tagpap i begge ender af tagterrassen var der alene på de sidste to meter et fald på 6 cm ind mod nedgangen til hhv. opgang 3 og 5. Det har ved skybrud resulteret i et voldsomt vandpres, som afløbet – ved vi af bitter erfaring – ikke altid har kunnet modstå. Denne konstruktion er blevet rettet op og isolering og tagpap fornyet.