Der var genvalg med akklamation til formand Svend Poulsen og næstformand Kjeld Hammer, da Ejerforeningens bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen den 15. marts.

Bestyrelsen består nu af Svend Poulsen (formand), Kjeld Hammer (næstformand, genvalgt), Jens Lillelund (genvalg), Michael Sund-Nielsen (genvalg), Stine Brandbjerg.

Ny i bestyrelsen er Thorleif Blok, der hidtil har været suppleant. Dermed består bestyrelsen påny af seks medlemmer.

Foreningen fik på generalforsamlingen to nye suppleanter, nemlig Birger Jensen (5.1.1) og Jesper Kjærsgaard-Nielsen (5.2.4). To andre suppleanter, Tido Skytte og Michael Olsson, blev genvalgt.

De 10 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fordeler arbejdet imellem sig på bestyrelsesmødet i april.

 Du kan se bestyrelsen her