Træerne på Langelinie AlléTræerne på Langelinie Allé vil alligevel blive klippet i facon. Det meddeler parkforvalter i Københavns kommune, skov- og landskabsingeniør Johnnie Hansen.

Med tiden vil træerne på parkeringsarealerne blive klippet i en facon, så kronen vil blive bred nederts og smallere i toppen. Højden på træerne vil blive fem meter. Det betyder, at stammen og kronen vil blive lige høje.

Men det vl tage tid, for træbeskæring er en langsommelig proces. Arbejdet med at formskære træerne startede først i februar i år. I første omgang blev træerne skåret til frihøjden på de fem meter over gadeniuveau, og den fremtidige ramme for det enkelte træ blev skabt.

Formskæringen af træerne sker ved, at de grene, der er nået ud til kanterne i den ønskede slutform, skæres tilbage. Men på hvert træ bliver der højst fjernet 10-15 mindre grene ad gangen.

“Ved at være tålmodig og skånsom sikres det, at træerne fortsat kan være sunde og vitale,” skriver Johnnie Hansen.

Hans skitser til de beskårne træer på Alleen ses her.

beskårne træer langelinie

Også den noget vildtvoksende hæk på Den Sorte Plads ved Pramrenden vil nu blive klippet. Det vil ske til august, oplyser kommunen.