Udgravningen til byggeriet på ATP-grunden skrider frem, og bygherrerne meddeler på deres hjemmeside, at man har efterkommet beboernes ønsker om at lastbiler kører via kajen og ikke på Langelinie Alle.

ATP gør følgende status på byggeriet:

Den seneste måneds tid har forsyningsselskaberne arbejdet på at omlægge vand, varme og el, hvilket de fortsætter med til midten af februar. Arbejdet forløber som planlagt uden overraskelser.
NCC er valgt som entreprenør på byggegrubeentreprisen. De begynder meget snart at anlægge skurbyen, der de kommende mange måneder skal fungere som base for de folk, der skal udføre arbejdet.
Hvad betyder det for naboer til byggeriet og besøgende på Langeliniemolen? Som tidligere nævnt er der kommet en anelse mere trafik i forbindelse med ledningsarbejderne, men ikke noget, der burde genere. Dog har det været nødvendigt med en mindre trafikomlægning for enden af Langelinie Allé. Vi takker for samarbejdsviljen fra de berørte beboere.
Når skurbyen skal anlægges vil lastbilerne fortrinsvist køre ad Langeliniekaj for at genere mindst muligt.
Første spadestik

Datoen er endnu ikke fastlagt, men der vil være et mindre arrangement i forbindelse med, at vi med NCC’s hjælp går i jorden på byggegrunden. Sandsynligvis i slutningen af februar eller starten af marts.
Så snart vi har en dato for første spadestik, melder vi den ud på www.langeliniespidsen.dk. Hvis du bor på Langelinie Allé vil du få en invitation via Grundejerforeningen.
Ved siden af den første iskiosk, er der etableret en mur, som viser, hvordan overfladen på det kommende kontorhus vil se ud. Muren har vinduer, som vi vil udnytte til at fortælle om byggeriet: I et af vinduerne hænger vi information op om byggeriets fremdrift og et andet vil fungere som kighul ind til byggepladsen for nysgerrige sjæle.
Om byggeriet
ATP Ejendomme ejer grunden på Langeliniespidsen og er bygherre på kontorbyggeriet, der er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Kontorarealet er ca. 16.400 m2 , kælderen er på ca. 11.800 m2. Byggeriet forventes færdigt i sommeren 2014. På www.langeliniespidsen.dk kan du følge med i udviklingen af byggeriet. Ønsker du at modtage løbende information om udviklingen, så opfordrer vi til, at du tilmelder dig nyhedsbrevet på www.langeliniespidsen.dk