Bestyrelsen har besluttet at installere en lyssensor ved nedkørslen til P-porten, så området automatisk bliver bedre oplyst i aften-og nattetimerne, når biler eller personer nærmer sig porten.
Det sker efter at en person har pillet ved nøglecylinderne lige udenfor porten.
Der har ikke været forsøg på at bryde porten op, ligesom der ikke har været unaturlig adfærd eller indbrudsforsøg ved ejendommens indgangspartier.
Den bedre belysning i aften-og nattetimerne forventes at have en præventiv effekt, også fordi billederne på videoovervågningen bliver skarpere.