Redigeret med tilføjelse nederst.

Så har vi fået blødt vand i både den kolde og den varme hane. Her på årets korteste dag i 2016 har Christian fra Best Water Technology  installeret blødgøringsanlæg på det kolde vand. I forvejen har vi med succes haft blødgøring af det varme vand siden 2014, men det er først nu i 2016 det er blevet lovligt også at blødgøre det kolde vand.

Vandet her i København har et meget stort indhold af kalk, som aflejrer sig i husets vand, rør og kedler – og tilkalker brusehovedet, kaffemaskinen og vaskemaskinen. Teknisk set leverer Københavns vandværk vand med et såkaldt dh tal på 22-24, noget af det højeste i landet. Det er dette dh-tal, der kan sænkes med et blødgøringsanlæg.

Bestyrelsen har besluttet at etablere et anlæg fra  Best Water Technology, BWT, som i 2014 kom med det bedste tilbud. Vores varme vand har herefter et dh tal på ca 5.

“Udover de umiddelbare fordele i lejlighederne er husets varmtvands kedler nu stort set kalkfri. En anden fordel er, at vi har kunnet hæve temperaturen på det varme vand så meget, at eventuelle legionær-bakterier nu dræbes. Vi har fået mange positive reaktioner på anlægget”, fortæller bestyrelsesmedlem Michael Sund-Nielsen.

Ejendommen forbruger i alt ca 7000 m3 vand, heraf er de ca 2000 m3 varmt vand.

Michael Sund-Nielsen gør opmærksom på, at fordi vi nu har vand med et lavt kalkindhold betyder det ikke, at allerede eksisterende kalkaflejringer forsvinder, men at fremtidige aflejringer minimeres.

Med det bløde vand skal vi være opmærksomme på: sæbeforbrug i vaske- og opvaskemaskiner.

– Vaskemaskine: Normale vaskemaskiner, som langt de fleste har, Her skal man følge doseringsanvisningen på emballagen for det blødeste vand. På supermoderne maskiner, som har automatisk sæbedosering, skal indstillingen på maskinen justeres til det blødeste vand. Skyllemiddel er unødvendigt med det bløde vand.

– Opvaskemaskine: Her skal der foretages en justering, således at maskinen kun bruger det nødvendige filtersalt og afspændingsmiddel. På de fleste maskiner sidder justeringen ved siden af sæbepåfyldningen og påfyldningshullet til afspænding. Drejes ned til laveste indstillingsmulighed. Der er ingen risiko for maskinen, hvis den ikke er indstillet korrekt, men maskinen bruger bare unødigt meget af saltet og afspændingsmidlet.