Vi har vundet. Bus 27 bliver nu ført helt op til Østerport Station på Oslo Plads, som ejerforeningen har kæmpet for.

Busbetjeningen af Sdr. Frihavn blev både forringet og kaotisk, da “Nyt Bynet” trådte i kraft samtidig med åbningen af Københavns 17 nye metrostationer og 30 km tunnel den 13. oktober 2019.

Buslinje 26 blev til buslinje 27. Hele Sdr. Frihavn-kvarteret med 2.000 beboere blev løsrevet og isoleret fra de store kollektive forbedringer ind mod byen, som metro-stationerne ellers udgør. Bus 27 fik endestation ved Sløjfen på bagsiden af Østerport Station med 500 meters gåafstand til den ny metro eller modsat (om aftenen i dårlig belysning), ingen anden busforbindelse til og fra Indre By og 30 minutters drift til og fra Indiakaj og Langelinie Allé fra kl. 19 – eller alternativt: 15-20 minutters gang. Derudover blev ruten til et kludetæppe af fire ruter uden hoved og hale, som selv Rejseplanen havde svært ved at finde ud af.

“Helt uacceptabelt” sagde busudvalget i Ejerforeningen Langelinie Allé 3-9. Det tog straks initiativ til at samle syv ejerforeninger og én lejerforening i kvarteret om en fælles protest og Østerbro Lokaludvalg bakkede op. Protesten er nu mundet ud i en total omlægning af linje 27, som træder i kraft i juni 2020 samtidig med køreplan-skiftet. Kommunen har lyttet.

Forhandlinger på Rådhuset

Forud er gået forhandlinger og møder på Københavns Rådhus med deltagere af trafikplanlæggere fra Movia, embedsmænd fra kommunens bussekretariat, Østerbro Lokaludvalgs formand og Langelinie Allé 3-9’s busudvalg. Tirsdag (31. marts) i denne uge lagde forvaltningen så den nye plan på  bordet for det magtfulde økonomiudvalg med 13 medlemmer, heraf syv borgmestre. Udvalget sagde med 12 stemmer for JA til omlægningen via videokonference. Kun Venstres overborgmesterkandidat og enlige medlem af udvalget kunne ikke stemme for omlægningen. Hun undlod at stemme.

Oslo Plads og tre gange i timen

Omlægningen betyder at bus 27 fremover vil blive betjent med tre afgange i timen til og fra Indiakaj/Langelinie i både myldretiden, dagtimerne og aftentimerne samt at linje 27 forlænges til den netop renoverede Oslo Plads foran station og metro og ikke længere vil stoppe ved Sløjfen.

Oslo Plads bliver dermed endestation “mod byen” og den modsatte vej mod Sdr. Frihavn. I protesten havde beboerforeningerne i første omgang peget på en forlængelse fra det gamle stoppested på Folke Bernadottes Allé (ved Spejder Sport-hjørnet) og til Nørreport Station for at “ramme” metroen der. Det blev straks afvist af Movia af logistiske grunde, hvorefter Oslo Plads kom i spil som endestation.

Møderne var præget af en forsonlig “kemi” og et godt forhandlingsklima. Udfordringen var nu, hvilken rute bussen så skulle følge for at vende tom tilbage til holdepladsen overfor Østerport Station i modsatte side (ved Hotel Østerport). Løsningen bliver det første års tid, at den kører tom og til venstre ad Stockholmsgade, straks tilhøjre ad Visbygade, derefter straks tilhøjre igen ad Oluf Palmes Gade og endnu engang tilhøjre og ind i den eksisterende busbane i Dag Hammerskjölds Allé og herfra til Oslo Plads.

Efter et år – når den underjordiske gangtunnel mellem metroen og Østerport Station er færdig og Østbanegade derfor igen kan åbnes for biler i nordgående retning –  ændres bus 27’s vendingsrute. Den vil herefter permanent køre (tom) ned ad Østbanegade, straks til venstre ad Bergensgade ned til Kristianiagade og ud på Dag Hammerskjölds Allé på vejen tilbage til Oslo Plads. Denne permanente “venderute” har tidligere været benyttet af bus 29 og har den fordel, at den primært passerer kontorer og erhvervsejendomme og ganske få boliger.

Kort og overskuelig

Samtidig hermed får omlægningen af buslinje 27 andre vigtige fordele. Hele ruten afkortes, så den kun kører mellem Østerport Station og Sdr. Frihavn (DFDS-terminalen). Denne korte afstand kan umuligt give forsinkelser!

Den hidtidige betjening af Nordhavn og Oceankaj overtages af buslinje 164, der udgår fra Hellerup.

Derudover overskuelighed i stedet for et kludetæppe med fire ruter. Fremover kommer der kun to linjevarianter: En Sdr. Frihavn vest (DFDS, Dampfærgevej) og en Sdr. Frihavn Øst (Indiakaj og Langeliniekaj). Vi går med andre ord fra kaos til orden og logik.

Tilpasning til Nordhavnsmetroen

Fordi vi var tidligt ude med protesten, og derudover havde gode argumenter, kunne omlægningen behændigt kædes sammen med ibrugtagningen af  Nordhavnsmetroen som en “tilpasning” til denne.

Formelt skulle omlægningen af bus 27 (og 164) derfor “kun” igennem det magtfulde økonomiudvalg, fordi den var “udgiftsneutral” og defineres som “linieoptimering”. Vi havde nemlig anvist besparelser (bl.a. på linie 25). Hvis ikke dette var tilfældet, ville sagen være blevet henvist til den 55-medlemmer store Borgerrepræsentation med betydelig større politisk usikkerhed og under alle omstændigheder en forsinkelse, der tidligst ville indebære ikrafttræden fra den efterfølgende køreplan i december 2020.