Nu er vejarbejdet ved Oslo plads tilendebragt og Movia har testet en nykonstrueret U-vending ved Kristianiagade/Stockholmsgade, så bussen undgår besværet med at skulle rundt via sidegaderne.
Testen gik rigtig godt, så fra torsdag den 4. november sløjfes “Sløjfen” igen som endestation og i stedet køres helt frem til Oslo Plads – tæt på Metro/S-tog/regionaltog og øvrige busnet.
Det fører til, at langt flere vil få gavn og glæde af bussen.