Bus 27 får igen endestation ved Sløjfen fra den 29. marts og i en periode på ca. 4 måneder.
Årsagen er, at bussen nu skal kunne vende på selve Oslo Plads og ikke længere tage omvejen af sidegaderne Nord for pladsen. Busserne har for ofte været forhindret i at svinge rundt i de snævre gader og dermed være nødsaget til at bakke. Det er både trafiksikkerhedsmæssigt risikabelt og forsinkende.
Metroselskabet skal ombygge krydset ved Stockholmsgade ifm. afslutning af stationsbyggeriet og der vil i den forbindelse blive etableret en ledelinje og særligt lyssignal til bussen, så den kan vende lovligt og sikkert.
Kommunen erkender at det vil være en forringelse for beboerne omkring Langelinie, fordi den direkte adgang til Østerport St./Oslo Plads forsvinder midlertidigt. Og det er anden gang i år.
Til gengæld er vi sikre på at omlægningen bliver en klar forbedring for alle i området.
Birger/Bestyrelsen