De nye vedtægter blev vedtaget enstemmigt på den ekstra generalforsamling den 10. april. Der var mødt 15 op til den ekstra generalforsamling, men der var ingen debat. Den foregik på den ordinære generalforsamling den 15. marts.
Her var der bl.a. kritik af, at bestyrelsen oprindeligt – af hensyn til sikkerheden – havde lagt op til at fjerne adgangen til at udleje p-pladser til lejere uden for huset. Bestyrelsen havde dog på forhånd trukket det pågældende forslag.
De fleste vedtægtsændringer skyldes et behov for en gennemskrivning, så vedtægterne nu er tilpasset virkeligheden på Langelinie.
De nye vedtægter kan læses i sin helhed under fanebladet Information. Eller i PDF fil her: Vedtægter vedtaget 2012