Ejerforeningen har fået udarbejdet en energimærkningsrapport fra Energistyrelsen. Efter en nøje gennemgang af ejendommen har energikonsulent René Engmann tildelt energimærkningen C, som ifølge formanden, Svend Poulsen, svarer til det forventelige for vores årgang af ejendomme.

Forud for mærkningen har energikonsulenten målt ejendomme op og undersøgt kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallationer m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug som indikator for bygningens energimæssige kvalitet – det er således ikke en beregning af det faktiske forbrug.

Rapporten viser et årligt beregnet varmeforbrug på 1.050,52 MWh fjernvarme til anslået 2,9 mio. kr. Årligt, og CO2 udledningen er på 148 ton.

 Forslag til forbedringer

Energikonsulenten er kommet med tre forbedringsforslag, som samlet ville kunne reducere CO2 udledningen med 65 ton. For en ret beskeden investering kan varmepumperne isoleres, og der kan monteres nye cirkulationspumper. De forslag vil bestyrelsen drøfte.

Det mest omkostningstunge forslag til energiforbedring er udskiftning af samtlige vinduer fra de nuværende tolags termoruder til nye tolags energiruder. Det ville være en investering, vurderer energikonsulenten, på 5,8 mio. kr.

Ingen af anbefalingerne er tvungne at udføre.

Hele energimærkningsrapporten kan ses i PDF på siden Info for ejere. Husk der skal pasord til for at komme ind på siden.