En forstærkelse af ejendommens videoovervågnings-system har regelmæssigt været på på bestyrelsens ønskeliste. Nu sker det. I næste uge (uge 49, 2012) påbegyndes arbejdet med optimeringen af det 16 år gamle anlæg og arbejdet vil være afsluttet inden jul.


Vi udskifter de eksisterende kameraer med en ny, forbedret udgave, som også har infrarød aktivering og zoomning og altså kun reagerer på og optager bevægelser. Fordelene er et betydeligt bedre billede og stor tidsbesparelse ved efterkontrol, hvor hurtig check er nødvendigt – eksempelvis efter indbrud eller indbrudsforsøg.

Der opsættes nye såkaldte Dome-kameraer ved postkasserne udenfor de afløste døre, indenfor i foyeren og i det fri ved indgangspartierne i gavlene. Dome-kameraerne er runde og kendes fra byens busser og bybilledet i København.
Det tilhørende computer-program kan køre i det eksisterende anlæg og kræver ikke – i modsætning til digitale kameraer – en total udskiftning af kabler. Systemet er ikke det nyeste af det nyeste, men det er sikkert og prisen overkommelig. De 100.000 kr., som fornyelsen koster incl. moms, afholdes over det eksisterende budget.

Kontrollen med afspilning af bånd begrænses til to bestyrelsesmedlemmer, der har sat sig ind i straffelovens bestemmelser, persondataloven og Datatilsynets nye vejledning om overvågning.