Tirsdag den 10. April kl. 18 i ejendomskontoret.

Af formelle grunde skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling for at få gennemført de nye vedtægter .

På den ordinære generalforsamling var der enstemmig tilslutning til alle de nye ændringer, MEN der var ikke tilstrækkeligt mange ejere mødt frem, sådan så vedtægterne kunne besluttes på et og samme møde.

Derfor skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling.

Det er, som dirigent Judy Jakobsen gjorde opmærksom på, muligt at fremsende en fuldmagt, hvis man ikke har mulighed for at møde op tl den ekstra generalforsamling. Der kan f.eks. fremsendes fuldmagt til et af bestyrelsens medlemmer.

 

Du kan se bestyrelsens medlemmer her