Anlægsarbejdet for Cykelstien på Indiakaj startede 8. september og varer godt 3 måneder. Vi ser meget frem til afslutningen på projektet, som vi startede på i 2015, hvor kommunens forvaltning umiddelbart ikke anså ønsket for realistisk. Først da vi i 2016 via Dansk Cyklistforbund og Østerbro Lokaludvalg fik nuværende overborgmester Lars Weiss med på ideen, kom der skred i beslutningen. Anlægsloftet gjorde dog, at vi måtte vente fra 2017 til 2021 på, at finansieringen kom på plads.

Der bliver cykelsti i hver side af vejen, så hellerne droppes. Men trafiksikkerheden bliver samlet set bedre når vejbanerne for bilerne snævres ind. Som det er nu, er der for god plads til, at bilisterne respekterer hastighedsbegrænsningen på 40 km.

Under arbejdet vil der være endnu mindre plads at køre på og det vil nok også støje en del i arbejdstiden fra 7-19.

Tilbage i 2016, hvor de reelle beslutninger blev truffet, startede vi med en idebeskrivelse, som vi fik opbakning til fra Sdr. Frihavnsudvalget og Dansk cyklistforbund. Senere samme år havde vi i november besøg af Lars Weiss og Allan Marouf fra Østerbro Lokaludvalg, som havde skabt forbindelsen til den daværende gruppeformand og medlem af Teknik og miljøudvalget. Østerbro Avis var der også og lavede en helsides artikel om mødet og de positive holdninger fra en bred vifte af politikere på rådhuset. Sagen var klar til politisk beslutning og Lars Weiss lagde an til hurtig eksekvering – måske allerede påsken 2017. Cykelstien kom også med på Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025.

Men anlægsloftet, som er statens aftale med kommunerne om begrænsning af investeringslysten, lagde en årlig udskydelse hen over vores cykelstisdrømme. Vi var således en overgang helt henne i 2023, før vi kunne forvente, at det ville blive vores tur, men pga covid19’s bremse på aktivitetsniveauet i samfundet ophævede staten anlægsloftet midlertidigt, således at alt, der kunne gennemføres inden udgangen af 2021, blev sat i værk.

Nu står vi så lige foran realiseringen og glæder os til trygt at kunne cykle på Indiakaj.