FN_Byen-oppefraDet kan godt være, nogle af beboerne på Langelinie Allé og i kvarteret mener, huslejen er høj i Søndre Frihavn.
Det er dog for intet at regne sammenlignet med, hvad den danske stat betaler i husleje i den nybyggede FN-by på Marmormolen. 170 mio. kr. om året er, hvad staten skal slippe i husleje til bygningskompleksets ejere, Harbour P/S, der består af ATP, Pension Danmark og By og Havn. Det svarer til godt 14 mio. kr. pr. måned for de 52.000 kvm. Eller 272 kr. pr. kvm pr. måned =3.260 kr. pr. kvm. pr.år. Til gengæld får Danmark prestigen, arbejdspladserne og den betragtelige omsætning, der følger med at have en storindkøber med hovedkontor i landet. Og huslejen? Den modregnes såmænd i statens årlige bidrag til udviklingshjælp.

Sjettestørst i verden
FN-byen i København er på få år blevet den sjettestørste i verden med 1.000 ansatte fra 104 forskellige nationer. Alene UNDP (FN’s udviklingsprogram) har 200 medarbejdere. Men flere er på vej. I juni 2014 kommer antallet af ansatte op på 1.250. UNHCR’s kontor i London rykker til København og giver dermed antallet af fast personel et yderligere løft. UNHCR står for FN’s Flygtningehøjkommissariat.

Otte organisationer
Otte FN-organisationer er allerede samlet på Marmormolen i Nordhavn. Foruden UNDP er det bl.a. WFP (FN’s fødevareprogram), UN Women ((ligestilling/kvinders forhold) og UNFPA (FN’s befolkningsfond). I den sidstnævnte kontor sidder verdens største indkøber af kondomer!
1400 solpaneler
FN-komplekset har 1400 solpaneler på taget. Det opsamler tre mio. liter regnvand til skyllevand i bl.a. toiletter og huset nedkøles af koldt havvand. Det er tegnet af arkitektfirmaet 3XN, der også stod bag Bella Sky-hotellet på Amager og Den Blå Planet.
KjH