Kjeld Hammer, næstformand

Kjeld Hammer

Svend K. Poulsen, formand

Svend Poulsen

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 21. marts i fuld enighed gen-konstitueret Ejerforeningens formandsskab. Det betyder at den hidtidige formand, Svend Poulsen, og næstformanden, Kjeld Hammer, fortsætter.

Konstitueringen gælder dog kun til 1. oktober 2013, idet såvel formanden som næstformanden ønsker at blive afløst efter en årrække på de to poster.

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev arbejdsopgaverne samtidig fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Arbejdet er formelt lagt ned i 29 udvalg med en tovholder i hvert udvalg.ber 2013, idet såvel formanden som næstformanden ønsker at blive afløst efter en årrække på de to poster.

Udvalgene består typisk af to personer – i nogle tilfælde suppleret med “ekspertise” udefra.

Som noget nyt har bestyrelsen nedsat et udvalg til optimering af el, vand, m.v. Udvalget skal bl.a. se på mulighederne for solceller på taget – et forslag, der blev rejst og diskuteret på generalforsamlingen. Endvidere skal udvalget se på et gammelt problem i ejendommen med forekomsten af store mængder kalk i drikkevandet og muligheden/omkostningerne ved at afkalke.

Et andet nyt udvalg er et “barn” af den netop udarbejdede energirapport. Udvalget skal vurdere energirapportens anbefalinger, bl.a. m.h.t. ejendommens vinduer. En kyndig tekniker i huset knyttes til udvalget som ekspert. KjH