Hvem i ejendomme har snart ikke prøvet den situation, at dørtelefonen er kommunikationsmæssigt død eller måske slet ikke virker? Systemet er efterhånden gammelt, og det er dyrt at vedligeholde, og bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre et forsøg med et billigere og mere moderne system.

Forsøgs-systemet vil blive etableret i opgang nummer 5, og hvis det fungerer tilfredsstillende, så vil det blive indført for alle, formentlig i begyndelsen af 2014.

Systemet er trådløst og opereres med en mobiltelefon – og det kan sammenkobles med det eksisterende overvågningssystem.

Man kan vælge mellem at bruge en simpel mobiltelefon fra ejerforeningen eller sin egen smartphone, og det er muligt at koble to telefoner på systemet. Det betyder, at det vil blive muligt at lukke gæster ind, selv om man befinder sig i kælderen eller på tagterrassen.

Teknisk fungerer systemet sådan, at telefonen ringer, når der ringes på fra hoved- eller sideindgangen. Man besvarer kaldet og sikrer sig, at man kender personen ved døren. Gør man det, så trykkes der på stjerne, ellers afbrydes der.

Hvis første kald ikke besvares, viderestilles til mobiltelefon nr. To.

Bestyrelsen har truffet aftale med de fleste af beboerne i nummer 5 om testperioden. Dem, der endnu ikker truffet aftale med, kan henvende sig til viceværten Frank eller til Michael Sund eller Birger Jensen fra bestyrelsen. Det samme gælder, hvis der under perioden er spørgsmål eller forslag til ændringer.

Når systemet er klar til testen, får beboerne i nummer 5 nærmere information på kontoret eller pr. Post. Der vil så ligge en mobiltelefon klar på viceværtskontoret.