Håndværkerne er nu stort set færdige med at udbedre skaderne efter skybruddet i juli måned.

Vi mangler dog en ting, det er gulvene i opgangene.

Vi fik jo behandlet gulvene på reposerne og i indgangspartiet efter det forrige skybrud.

Det har desværre vist sig, at denne behandling ikke har været særlig modstandsdygtig overfor vand.

Så selvom beboerne gjorde et stort arbejde for at få vandet væk i en fart, så tingene ikke tog mere skade end højst nødvendig, er der store skader på den nye belægning.

Det har vist sig svært at fjerne denne overfladebelægning, men der gøres p.t. forsøg med afslibning og kemikalier for at finde den mest skånsomme måde at fjerne belægningen på, samtidig med, at det skal være vedligeholdelsesvenlig fremover.

Vi havde håbet at få løst dette inden jul, så opgangene igen ville være præsentable inden jul.

Vi må desværre konstatere, at det kan vi ikke nå. Forhåbentligt har vi en løsning i januar, så I må have tålmodighed lidt endnu.

Svend Poulsen