Så bliver havnebusserne endelig forlænget til Langelinie. Det sker efter planen i løbet af sommeren 2021 – 21 år efter, at havnebusserne første gang kom i drift.

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at sætte gang i det fysiske arbejde med udvidelsen om et års tid, men allerede nu er embedsmændene i forvaltningen i fuld gang med arbejdet med udbud og projektering, oplyser en pressemedarbejder fra kommunen.

Det ligger endnu ikke fast, hvor på Langelinie, havnebussen får stoppested. Det er lige i øjeblikket ved at blive undersøgt nærmere.

Halvtimesdrift

Forlængelsen af havnebussen har i årevis været et stort ønske for beboerne i Søndre Frihavn. Når det sker nu, skal det ses i sammenhæng med etableringen af metro til Nordhavn. Her vil den nye endestation blive Orientkaj ved den kommende metrostation.  Samtidig vil havnebussen få yderlige to stop sydpå ved Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.

Der vil blive halvtimesdrift på den forlængede havnebusrute både sommer og vinter. Og transporten vil blive med de nye el-drevne havnebusser, der sættes ind på driften i foråret 2020. Med forlængelsen kommer der syv havnebusser i drift – plus en enkelt reservebus.

De nye havnebusser sejler otte knob i timen (cirka 14 kilometer). De kan rumme 80 passagerer, otte cykler og fire barnevogne – det er 20 flere passagerer end nu og dobbelt så mange cykler og barnevogne. Der er nu knapt 700.000 passagerer med havnebusserne årligt. Movia, der driver havnebusserne, forventer at passagerantallet vil stige væsentligt når forlængelsen er etableret.

Leveringen af de nye eldrevne både er forsinket, men de ventes af blive leveret i foråret 2020.