Hele syv ejerforeninger og én beboerrepræsentation med lejere protesterer imod forringelserne af busbetjeningen i Sdr. Frihavns-kvarteret efter omlægningen til “Nyt bynet” fra 13. oktober 2019. Det betyder, at hele kvarteret med mere end 2.000 beboere står samlet i kravet om ændringer. De har fuldtonet støtte fra Østerbro Lokaludvalg, der på sit møde den 20. november tilsluttede sig protesten. Den vil nu tilgå Københavns kommune og Movia.

 Lang vandretur

Hovedproblemet ved omlægningen er, at Movia og Københavns Kommune har gjort “Sløjfen” (Østerport Stations bagindgang) på Folke Bernadottes Allé til sydlig endestation for den ny linie 27, der nu ad to forskellige ruter kører til henholdsvis DFDSs færgeterminal og Oceankaj i Nordhavn.

Det betyder, at beboerne ved hjemkomst fra indre by (blandt andet Kgs. Nytorv-kvarteret) skal gå fra Østerport Station/Cityringen og enten helt hjem til adressen i Sdr. Frihavn – en vandretur på mellem 15 og 20minutter. Eller de skal går fire-seks minutter og efter kl 19 afvente en busafgang to gange i timen ved “Sløjfen”. Ankommer man til Østerport Station/ Oslo Plads med linie 23 fra indre by, er problemet det samme. Særligt besværligt er det for handicappede og gangbesværede, fremføres det i protesten.

Den nye busrute løsriver og isolerer hele Sdr. Frihavn-kvarteret fra de store kollektive forbedringer ind mod byen, som metro-stationerne ellers udgør.

Enkel løsning: Kør 1500 meter længere

I den fælles protest peger beboerne på en enkel og konstruktiv løsning på problemet:

  • Flyt endestationen fra “Sløjfen” til Nørreport Station (1500 meter) med et enkelt stop ved selve Østerport Station overfor den svenske kirke på Folke Bernadottes Allé, hvor der i forvejen er afsætningsstop for linie 25 og hvor den tidligere linie 26 havde stoppested.
  • Indfør 20-minutters drift mellem kl 19 og 21 i stedet for halvtimes-drift.
  • Samtidig kan man helt nedlægge bus 25 til betjening af krydstogtpassagerer til Oceankaj, hvis man samtidig fjerner nogle sæder midt i bus 27 og derved gør plads til turisternes store kufferter.
  • Den særlige DFDS shuttlebus til Oslo-færgen kører samme vej fra Nørreport Station og kan måske også spares væk.

Følgende foreninger har underskrevet protesten:

Ejerforeningen Langelinie Allé 3-9

Ejerforeningen Indiakaj 9-13 og Midtermolen 2-12

Ejerforeningen Midtermolen 14-18

Beboerrepræsentationen Indiakaj 9-13 og Midtermolen 2-12

Ejerforeningen Gripsholm, Dampfærgevej 24A, 24B og 24C

Ejerforeningen Langelinie Allé 25-29

Ejerforeningen Ankeret, Amerika Plads 34-36

Ejerforeningen Zinkhuset, Amerika Plads 16-22

 Løsrevet og isoleret

Initiativtagerne til protesten er Ejerforeningen på Langelinie Allé 3-9. Herfra siger Kjeld Hammer:

“Vi vælger at tro, at det er en tanketorsk i tilblivelsen af det store, nye bynet, hvor 33 buslinjer er omlagt. Men det er en fejl, der må og skal rettes. Og heldigvis er det nemt gjort”.

Han glæder sig samtidig over den nye Citryring, der har givet Østerbro fire nye metro-stationer. “Men i omlægningen er Sdr. Frihavn blevet en “blindtarm”, løsrevet og isoleret fra de store kollektive forbedringer, som metro-stationerne er”, siger han.