Som vi tidligere har fortalt, skal hjemmesiden moderniseres bl.a. ved at blive delt i to dele. En intern del for beboerne opdelt i ejere og lejere og en ekstern, som henvender sig til alle andre: naboerne, tidligere eller potentielle beboere. Metoden med en særlig side med kode er ikke sikker nok. Vi har testet forskellige alternativer til at opnå en sådan opdeling og er nu klar med løsningen.

Vi holder fast i den nuværende hjemmeside – ”Langelinie3-9” men erstatter siden kaldet ”For beboere – med kode” med en intranet løsning. For at få adgang til denne del skal man fremover tilmelde sig som enten ejer eller lejer, og opfylder man kriteriet at bo eller eje en af vores lejligheder bliver man godkendt. Godkendelsen slettes, når man sælger eller fraflytter.

Samtidig har vi fået sat hele hjemmesiden op så den opfylder GDPR b.la. ved at man skal acceptere cookies. Opdelingen indebærer tillige, at vi kan være mere målrettede i vores kommunikation. Der vil således fremover være nyheder som kan læses af alle eller hhv. kun ejere, lejere eller begge. Sidstnævnte kræver at man logger sig ind med egen, individuelle adgangskode.

Vi gennemgår listen over godkendte abonnenter mindst en gang om året og sletter de der ikke længere opfylder kriterierne.

Transformationen af det tidligere indhold over i den nye struktur er lidt tidskrævende, men finder sted så hurtigt som muligt. I kan dog allerede nu tilmelde jer hjemmesidens interne del.

Gå ind på www.Langelinie3-9.dk . Vælg Bliv medlem og udfyld formularen.

Du vil få en mail om godkendelsen, hvorefter du har adgang til de relevante sider og nyheder.

Bestyrelsen marts 2021