Kom til informationsmøde på torsdag den 26.1.12 kl. 18!

Et planlagt byggeri af tre høje punkthuse på den såkaldte Tulipangrund bag Asia-house vil iflg. formanden for Ejerforeningerne på Indiakaj/Midtermolen forringe såvel udsigt som sol for et stort antal lejligheder i vores ejendom. Det drejer sig om de lejligheder, der vender mod vest og som har solindfald og udsigt mellem de gule huse på Indiakaj. Det planlagte byggerier væsentlig højere, end lokalplanen tillader for området og forudsætter derfor flere dispensationer samt nabohøring.

Specielt på Indiakaj/Midtermolen samt Capellakaj er konsekvenserne meget alvorlige for en del ejere og lejere. Nogle vil – oveni andre gener – få væsentlige værdiforringelser af deres lejlighed, hvis projektet fuldføres i den planlagte højde. Vurdér selv, hvad det betyder for dig.

Ejerforeningen Langelinie Allé 3-9 har tilsluttet sig en foreløbig indsigelse til Københavns Kommune pr. 19/1-12, som alle kvarterets ejer-og lejerforeninger er med i.

Ejerforeningen har derudover inviteret formanden for Ejerforeningen Indiakaj/Midtermolen, Christian Saxe, til et møde med alle beboere i vores ejendom for her at redegøre for konsekvenserne af det planlagte byggeri.

Christian Saxe har nærlæst lokalplanen og udarbejdet situationsplaner. Han kan således fremvise skitser af byggeriet der viser, hvordan det vil tage sig ud set fra naboejendommene, hvis det fuldføres.

Christian Saxe vil præsentere sit materiale på et møde i Ejendomskontoret (kælderen)

førstkommende torsdag den 26. januar 2012 kl. 18. Mødet forventes at vare 30-45 minutter og af hensyn til pladsen vil der kun være enkelte siddepladser.

Initiativgruppen bag protesten på Indiakaj/Midtermolen mangler friske kræfter til det videre arbejde. Skulle nogle her fra ejendommen have lyst til at tilslutte sig, vil det være særdeles velkomment.

Alle – såvel ejere som lejere og fremlejetagere – er velkomne.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen

 

Svend Poulsen, formand

Kjeld Hammer, næstformand