kastelshuse 1Afslag. Så klart lyder beskeden til Københavns Kommune, By og Havn og kendis-mæglerne Nørrisgaard og Norvig fra Natur- og Miljøklagenævnet. Dermed bliver de planlagte tre punkthuse med i alt 32 ejerlejligheder på Tulipangrunden ikke til noget.

Afgørelsen er en stor sejr for ejer- og beboerforeningerne omkring Søndre Frihavn. Især ejerne på Indiakaj har været meget aktive med indsigelser og protester mod byggeriet. Protesterne er blevet støttet af Ejerforeningen Langelinie Alle 3-9.

Det er et enstemmigt klagenævn, i tirsdags den 6. maj meddelte sin afgørelse. Den kan ikke ankes, men parterne kan anlægge sag mod klagenævnet og få afgørelsen prøvet ved byretten. Det skal så ske inden november i år.

Årsagen til afslaget er, at det planlagte byggeri, ‘Kastelshusene’, krænker både  fortidsmindebeskyttelseslinjen (Kastellet) og søbeskyttelseslinjen (voldgraven).

Retablering af Kastellet?

Det er nu uvist hvad Tulipangrunden så skal bruges til. Der i dag parkeringspladser på arealet. Men der er et stort ønske fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse om at få retableret Kastellets oprindelige nordlige del. Og ØK’s Almennyttige fond, der ejer Asia House, har ønske om et stort rekreativt område. Der er dog endnu ingen konkrete planer.

Sagen startede, da By og Havn, der ejer Tulipangrunden, formentlig i 2011 bad firmaet Lars Kragh Consult/ Tulipanen ApS om at søge tilladelse til at udvikle en mulig byggeret på grunden. PLH arkitekter tegnede de tre punkthuse med tilhørende p-kælder.

Dispensation nej tak

Her på siden skrev vi første gang om projektet den 8. januar 2012, og fire måneder senere udsendte Københavns kommunesteknik- og miljøforvaltning en naboorietering. Her fremgik det, at kommunens arkitekter ville dispensere fra lokalplanen, så punkthusene kunne få en ekstra etage. Dengang fremgik det ikke, at byggeriet også ville komme i karambolage med fredningslinjerne.

Beboerne i Søndre Frihavn gjorde indsigelse, og politikerne i Teknik- og Miljøudvalget sagde nej til at fravige lokalplanen. Projektet skulle tegnes om.

På det tidspunkt var Nybolig-ejendomsmæglerne Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig allerede i gang med at sælge lejlighederne i projektsalg. Købere blev lovet indflytning i efteråret 2013.

Nye ejerboliger på Tulipanen

Kastelhusene planlagt på Tulipanen fra 2013

Forhåndshandel af ikke-godkendte penthouselejligheder måtte stoppes, og projektet revurderet.

Projektet blev i november 2012 præsenteret sådan her.

Få måneder senere havde arkitekterne skåret en etage af byggeriet, og de nu 32 lejligheder overholdt nu lokalplanen. Salget gik igang igen med weekendarrangementer på arealet og store boligannoncer i søndagsaviserne.

Fredningslinjerne

Men byggeplanerne ville stadig overtræde beskyttelseslinjen i forhold til fortidsmindet Kastellet og søfredningslinjen til voldgraven. Her gav kommunens embedsmænd dispensation den 3. juni 2013.

Det fik Danmarks Naturfredsningsforening og Foreningen Hovedstadens Forskønnelse med ØK’s almennyttige Fond på sidelinjen til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Det skete 27. juni 2013. Klagen havde opsættende virkning, og boligsalget måtte igen sættes i stå.

Siden har argumenterne bølget frem og tilbage mellem parterne. Lokalplaner, revision af beskyttelseslinjer, en skrottet havnetunnel, bygning af en daginstitution, genetablering af Langeliniebroen og en mulig retablering af Kastellets Norges Ravelin på området. Det hele har været i spil i juristernes argumentationer i forhold til klagenævnet.

Det afgørende er naturbeskyttelseslovens paragraf 65, stk. 3. Den giver “i særlige tilfælde” mulighed for at give dispensation til at ændre en frednings/beskyttelseslinje.

Kommunen mener, at ‘Kastelshusene’ er sådan et “særligt tilfælde”. Det mener de to klage-organisationer ikke.

Til glæde for de få

“Projektet er til glæde for nogle få personer og beriger ikke borgerne med gode oplevelser i et historisk område,” lyder det bl.a. fra Danmarks Naturfredningsforening.

Og det er klagenævnet enig i.
I afgørelsens konklusion har nævnet lagt afgørende vægt på følgende forhold:
Dispensationer skal administreres meget restriktivt
Kastellet er et markant fortidsminde
Beskyttelseslinjerne i området blev fastlagt i 1997

Afgørelsen slår fast:

“Ønsket om at opføre 3 punkthuse med 32 boliger på dette sted er (ikke) en tilstrækkelig tungtvejende grund til at der kan gives dispensation. Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse om at ændre Københavns Kommunes dispensation til et afslag.”“Indiavej 4, 1. - 2100 København Ø - Ejerlejlighed tidligere til salg på 164 m² - se mere her - Boligsiden.dk - Boligsiden.dk”

Salget er stoppet helt

Kastelshusene er i salgsmaterialet betegnet som en arkitektonisk genistreg, “luksus i hverdagen” og “ekstravagante ejerlejligheder”.
Living Projects – Nørrisgaard og Norvigs projektsalg – har helt taget Kastelshusene af deres hjemmeside. Og i dag torsdag den 8. maj blev den lejlighed, der var sat til salg via Boligsiden.dk, fjernet.
Lejligheden, der angiveligt ville blive på 164 kvm. på 1. sal, havde ligget på portalen i 868 dage eller næsten to et halvt år. Den blev annonceret til salg oprindeligt for 10,25 millioner kroner, men sidste år blev prisen sat ned til 7,95 millioner kr. Nu er lejligheden på Indiavej  4, 1. sal, ikke længere til salg.