Indiakaj og Langelinie Allé vil blive påvirket af gravearbejde fra 1. marts – 1. juli 2023.

 

 

På et stykke af Langelinie Allé (fra rundkørslen til buen og nr. 5) skal HOFOR lægge nye spildevandsrør i vejen samt renovere pumpestationen ud for nr. 5 (rød streg). Arbejdet vil medføre moderate gener for beboere og trafikanter, imens det står på.

På Indiakaj skal der kun arbejdes over jorden i den vestlige ende over for Nykredit-bygningen samt ved rundkørslen ved Langelinie Allé. Herimellem foregår arbejdet under jorden ved boring (grøn streg), så rørene kan skydes på plads.

Nabopåvirkning

Arbejdet vil både kunne ses og høres, dels fordi der graves dels pga. rystelser ifm vibrationer. Det vil også støve, men måske mest generende for mange bliver der skiftende ensretninger af biltrafikken.

  • Gravearbejdet foregår kun i dagtimerne på hverdage.
  • Gravearbejdet påvirker ikke Movias busruter

Arbejdet gribes sådan an, at på hhv. Langelinie Alle og Langelinie Kaj lukkes den ene vejbane midlertidigt, så biltrafikken kun kan køre i én retning ad gangen. Retningen skiftes/reguleres med trafiklys, hvilket kan skabe periodevis kødannelse, forventeligt fra 8. marts til juni. Ca. 10-12 P-pladser inddrages og cykelstativerne ud for nr. 3 flyttes. Ved krydset Indiakaj/Kalkbrænderihavnsgade indsnævres vejen fra 3 til 2 spor.

I hele perioden er opsat vibrationsmålere på ejendommen for at overvåge, om der sker skade på bygningerne. Derudover foretages udvendig fotodokumentation af nærliggende ejendomme før og efter, hvorved skader opstået i anlægsperioden kan dokumenters (fotografering sker ca. 23. februar).

HOFOR håber på forståelse for, at arbejdet er nødvendigt, da det er med til at fremtidssikre byens kloaksystem. Og de lover at gøre, hvad de kan, for at mindske generne.

COWI har rådgivet omkring arbejdet, mens det er entreprenørfirmaet Arkil, der udfører arbejdet for HOFOR. Hvis man som beboer har spørgsmål, kan man kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 og spørge efter Jais Elvekjær.