Den private investorgruppe i ejendommen vil fredag efter påske være klar til at underskrive en betinget købsaftale med PFA om køb af Fælleshuset Promenaden.

Gruppen inviterer forinden alle beboere i ejendommen til at inspicere lokalerne på Langelinie Alle 4 og deltage som indskyder. Lokalerne kan besigtiges tirsdag den 23. april klokken 19. 

På mødet vil initiativgruppen fremlægge foretningsplan, herunder drifts-, status og likviditetsbudget, ligesom den vil redegøre for finansieringen. Fælleshuset er sat til salg for 4,9 mio. kr., og PFA har afvist at gå ned i pris, blandt andet med henvisning til, at der er forhandlinger med to andre købere. Det kan også have betydning, at PFA selv betalte mere end 4 mio. kr. for lokalerne for 20 år siden.

1,9 mio. i privat kapital

Der er nu 18 interesserede investorer, der har givet foreløbig uforpligtende tilsagn om at skyde op mod 1,9 mio. kroner i projektet.

Initiativtagerne har fået tilsagn om realkreditfinansiering på et pænt millionbeløb, og den resterende finansiering skal findes ved banklån eller ved at udvide investorkredsen.

Initiativet til at købe Fælleshuset har primært to formål: At sikre værdierne af vore lejligheder mod en uønsket genboaktivitet og at sikre rammerne for sociale aktiviteter i et fælles hus og derved værdiforøge vore lejligheder.

Ejerforeningen har tidligere forgæves forsøgt at få en flereårig lejeaftale med PFA, og det er årsagen til, at investorgruppen nu forsøger at købe Fælleshuset.

Det overordnede mål med investeringen er, at driften af Fælleshusets aktiviteter som minimum skal være økonomisk neutral for investorerne.

Aktiviteter for offentligheden

PFA har ikke villet oplyse hvem, der udover investorgruppen forhandles med om køb af Fælleshuset. 

Det ligger fast, at lokalplanen for Søndre Frihavn påbyder, at lokalet skal bruges til aktiviteter i forhold til offentligheden. Det må således ikke bruges til for eksempel kontorer. Men det må eksempelvis godt anvendes til natklub i stil med vandpibebaren Marina Bar i den modsatte ende af Promenaden.

Fælleshuset blev i slutningen af 90erne købt af PFA til brug for selskabslokale og til sociale aktiviteter for de daværende lejere på Langelinie Alle og Indiakaj / Midtermolen. Fælleshuset havde de første lejere i oktober 1999.

Vores ejendom blev indflytningsklar i 1997, og på det tidspunkt var der tale om leje-lejligheder. Først i 2004 blev lejlighederne sat til salg, og i den forbindelse mistede ejerne formelt retten til at benytte Fælleshuset. Den daværende næstformand i bestyrelsen fik dog forhandlet en dispensation på plads, så ejerne fortsat kunne holde fester i Promenaden.

Initiativgruppen til køb af Fælleshuset består af Thorleif Blok, 3.5.1, Kjeld Hammer, 5.4.2, og Haimin Wung-Sung, 3.3.3.