Der kommer alligevel ikke nogen lavbro over Søndre Frihavn. Det har Københavns kommune besluttet, og dermed er beboernes protester over en bro over bassinerne blevet hørt.

Ejerforeningens formand, Birger Jensen, skriver:

Borgerrepræsentationen (BR) har vedtaget et tillæg til lokalplanen for Marmormolen, hvilket betyder at LM projektet – de to højhuse for enden af Langeliniekaj og Midtermolen med en højbro imellem sig  – kan gennemføres i flere etaper, uden offentlig adgang til højbroen. BR har samtidig vedtaget Økonomiudvalgets forslag om at Københavns Kommune afstår fra den tilbudte lavbro over Søndre Frihavn. Det betyder, at bygherren har fået mulighed for kun at opføre ét kæmpehøjhus, M-tårnet. L-tårnet på Langeliniespidsen kan komme senere og højbroen skrottes.

Lokalplan-forslaget kan læses her.

holl projekt

 

Vi er selvfølgelig meget glade for at lavbroen skrottes. Det var et tilbud fra Harbour, som er konsortiet bag opførelsen af Steven Holl projektet fra spidsen af Langelinie til Marmormolen forbundet af en højbro i 65 meters højde. Et spektakulært kys ved indsejlingen til havnen, som Oslo færgen kan passere under.

Lavbroprojektet skulle kompensere for at undgå offentlig adgang til højbroen. Men planen vakte stor modstand fra beboerne omkring Sdr. Frihavn og ikke mindst fra sejlerne, som ville blive generet af broklapper. Vi anså cykel-gangbroen for komplet meningsløs, da den ikke ville forbinde cykelstier og ikke ville forkorte afstanden til S-tog og Metro. Det synspunkt fremkom også Østerbro Lokaludvalg med. Stormen af protester er således blevet hørt.

Læs om beboerprotesten i Østerbro Avis her.

I al glæden over den droppede lavbro er der dog også malurt i bægeret. Samtidig med at Borgerrepræsentationen afviste lavbroen, vedtog de, at byggeriet af tårnene kan opdeles i etaper. Det er selvfølgelig meningsfuldt ud fra et økonomisk synspunkt, men åbner mulighed for at visse etaper aldrig bliver til noget.

Planerne om M-tårnet er langt fremme, da FN-byen mangler plads. Byggeriet af det over 110 m høje højhus forventes gennemført næste år. Om det modsvarende højhus på Langelinie spidsen bliver økonomisk bæredygtigt vides ikke. Og man kan næppe forestille sig, at etape 3 med en højbro kan blive rentabel i sig selv. Vi må altså frygte, at vi står tilbage med to kæmpe siloer, meget højere end dem vi ellers kender i København og uden den visionære og spektakulære forbindelse mellem dem.

Læs om det mulige amputerede projekt i Østerbro Avis her.

Der er indkaldt til Borgermøde den 18. august  kl. 19-21. i Østerbrohuset på Århusgade 103. Her vil både kommunen og lokaludvalget gennemgå planen og svare på spørgsmål.

Læs om intentionerne bag LM-projektet på By og Havn her.