Der var ikke den store interesse for haste-mødet i ejendommen torsdag aften den 26. januar om de tre planlagte punkthuse på Tulipangrunden, der både vil tage udsigt og sol hos vores beboere på de to bygningers vestside.
Kun 9 beboere og to bestyrelsesmedlemmer mødte frem, deriblandt ejerne af fire lejligheder, som vil blive berørt i større eller mindre grad, hvis byggeprojektet gennemføres.
Til gengæld mister alle beboere udsigt, når de opholder sig på tagterrasserne.
Mødet havde karakter af informationsmøde. Formanden for Ejerforeningen Indiakaj/Midtermolen, Christian Saxe, fremviste skitser og fotos af byggeriet der viser, hvordan det vil tage sig ud set fra vores ejendoms vestside, hvis det fuldføres. Derved kunne hver især selv vurdere, hvad planen ville betyde for dem.
Det var ikke hensigten, at mødet skulle munde ud i en konklusion. Nu afventer initiativtagerne på Indiakaj/Midtermolen og Capellakaj en tilbagemelding fra den advokat, man har rettet henvendelse til om evt. at tage sig af sagen.

Ekspert: Det er lovligt
En af deltagerne i mødet torsdag aften, Niels Fenger i nr. 7, er professor i forvaltningsret. Han gav ikke protesterne store chancer, selvom han selv ærgrede sig over konsekvenserne for sin egen lejlighed og selv ville anlægge en retssag, hvis han troede på, at han kunne vinde den.
En retssag mod Københavns Kommune vil koste i hvert fald 500.000 kr., skønnede han. Det vil være at kaste dårlige penge efter gode penge.  Langelinie Allé 3-9 har ikke nogen retslig interesse i sagen, bortset måske fra nr. 3, mente han. Og selvom Københavns Kommune taber en evt. sag, så kan man bare lave en ny lokalplan for området, fordi lokalplanen ikke strider mod byplanen. ”Det er ærgerligt, men superlovligt at dispensere fra lokalplanen”, fastslog han og udtrykte stor sympati for protesterne.

Kom med i støttegruppen

Initiativgruppen består af en lille kerne af personer fra Indiakaj/Midtermolen, der vil blive voldsomt berørt af byggeriet. Derudover vil der blive samlet en større støttegruppe. Der efterlyses friske kræfter begge steder – også fra Langelinie Allé 3-9. En enkelt beboer tilsluttede sig på mødet den større støttegruppe, hvor også bestyrelsen er repræsenteret med ét medlem.
Et informationsmøde for beboerne på Indiakaj/Midtermolen og Capellakaj i lighed med mødet torsdag på Langelinie er under forberedelse, men endnu ikke berammet.