By&Havn har netop annulleret et igangværende udbud for anlæggelse af landstrømsanlæg til Krydstogtskibe. Dermed går der nok yderligere et år, før vi får renere luft ved Langelinie.

Historikken er, at EU i 2014 vedtog et direktiv som forlanger, at havnene i Europa senest i 2025 skal stille landstrøm til rådighed for Krydstogtskibene. Mange skibe er nu udbygget til at kunne bruge landstrøm og mange havne har opsat anlæg til strømmen. Men i København er det kun Oslofærgen, som benytter landstrøm. København takkede i 2018 nej til et anlæg fra Powercon, selvom det var med EU-tilskud og passede godt ind i ambitionerne om renere klima.

Politikerne opsatte dog en målsætning om at være klar i 2021. Men da opgaven og budgettet blev vedtaget, var målet at være klar til sæsonen 2023, dvs. netop nu. Men senere overtog By&Havn opgaven fra CMP og udskød målet til juni 2024. Det er jo så det tidspunkt alle har styret efter. Hofor er ved at udvide spildevandskapaciteten på Langelinie så skibene ikke længere skal dumpe deres spildevand i havet og CMP er som led i renoveringen af kajkanten ved at gøre klar til strømkablerne.

Årsagen til forsinkelsen angives at være en +100% overskridelse af udbuddets budget. Det ligner jo endnu en skandale. Iflg By&Havn er alt hidtil gået planmæssigt og der er ikke sat ny dato på forsinkelsen. Vi kan bare håbe, at København kan nå at få et nyt udbud med finansiering etableret inden EU-direktivet bliver overskredet i 2025.

Birger Jensen